Petycja protestacyjna studentów UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem Wydziału Filologicznego UŁ

Nawiązując do pisma skierowanego do p. Prezydent Miasta Łodzi oraz do Urzędu Miasta Łodzi przez p. Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ w dniu 12 maja 2022 r., chcielibyśmy wyrazić stanowczy protest przeciwko planom zabudowy działki określonej w tym piśmie.

Obecnie działka porośnięta jest niemal w całości przez drzewa i inne rośliny niskopienne. Zabudowa wiązałaby się z koniecznością likwidacji tego małego ekosystemu, który tworzy schronienie dla wielu zwierząt (m.in. pozostających w świetle polskiego prawa pod ochroną jeży) oraz ptaków. Wycinka kilkudziesięciu wieloletnich drzew na tej działce osłabiłaby również drzewostan na działkach przylegających do niej.

Jedną z zalet studiowania w nowym budynku Wydziału Filologicznego UŁ – poza jego nowoczesnością i funkcjonalnością - jest również sąsiedztwo zieleni. Na całym świecie nowe kampusy uniwersyteckie planują na swoim terenie obszary zielone, co jest zgodne ze świadomą strategią proekologiczną oraz sprzyja tworzeniu przyjemnego środowiska dla nauki i pracy. Protestujemy przeciwko planom nieodwracalnych zniszczeń zadrzewionych terenów, które mają znaczenie nie tylko dla mikroklimatu okolicy, ale są również bezcenne dla atmosfery miejsca, w którym spędzamy lata naszych studiów.


Tomasz Dobrogoszcz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Dobrogoszcz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )