PETYCJA przeciwko budowie łącznika Hornówek – Izabelin B

Na warsztatach w dniu 19.02.2024 dotyczących „Aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Izabelin”, został przedstawiony przez obecne władze Gminy plan zbudowania łącznika o charakterze pieszo - jezdnym między Hornówkiem a Izabelinem B. Droga ta ma poprowadzić ruch samochodowy ulicami Kurowskiego i I Poprzeczną w Hornówku a ulicami Kordeckiego, Sapiehy i Podbipięty w Izabelinie B. W rezultacie ulice Kurowskiego, I Poprzeczna i Kordeckiego, Sapiehy i Podbipięty mogą stać się drogami przelotowymi oraz "obwodnicą" centrum Izabelina przenosząc ruch z głównej ulicy 3-go Maja na ulice ościenne i dojazdowe do naszych posesji. Finalnie łącznik ten ma służyć połączeniu ul. Kurowskiego w Hornówku z już zaplanowaną trasą KZ, doprowadzającą trasę S7 do ronda na ul. Sienkiewicza w Izabelinie B przez Mościska, Laski i nowo planowane rondo na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza i Karola Szymanowskiego. 
W konsekwencji łącznik ten może stać się drogą tranzytową również dla ruchu ciężarówek z odpadami na linii do / z PSZOKu w Truskawiu Mokre Łąki oraz wprowadzi w przestrzeń naszych wsi intensywny ruch zewnętrzny.

Jednocześnie kwestionujemy zasadność budowy takiego połączenia dróg dla mieszkańców gminy Izabelin. Oznaczenie przez twórców planu ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego jako "ulicy dojazdowej" jest poważnym nadużyciem. Dla porównania, większość "ulic Poprzecznych" jest oznaczona jako ulice wewnętrzne, a tymczasem na ul. Kordeckiego stoi 6 domów, a na I Poprzecznej to 3 domy. Czy to uzasadnia, żeby uznać ją jako ulicę dojazdową? Naruszy to jednocześnie integralność otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz negatywnie wpłynie na komfort życia mieszkańców.
Łącznik pomiędzy Hornówkiem a Izabelinem B jest zaplanowany przez fragment lasu, przed do którego wjazdem stoi tablica Kampinoski Park Narodowy. Takie rozwiązanie będzie uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt w KPN. Dodatkowo tą trasą od wiosny do jesieni dojeżdżają do szkoły podstawowej na rowerach dzieci z części Izabelina oddalonej od ul. Sienkiewicza. Zmiana statusu tej drogi na drogę dojazdową zdecydowanie zwiększy niebezpieczeństwo poruszania się dzieci po Izabelinie B.
Aktualizacja planu zrównoważonej mobilności dla gminy Izabelin zakłada - co do zasady - ułatwienia dla mieszkańców gminy Izabelin. Tymczasem przedłużenie ul Kurowskiego służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom gminy Stare Babice z takich miejscowości jak: Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Wojcieszyn i dalszych, do skrócenia drogi do Warszawy, więc NIE jest to w interesie mieszkańców gminy Izabelin, tylko w interesie Babic.
W badaniu ankietowym, opublikowanym na stronie gminy wzięło udział zaledwie 138 mieszkańców, co w porównaniu do ok. 10 tys. mieszkańców gminy Izabelin nie jest proporcjonalne ani reprezentatywne i nie stanowi podstawy do wspomnianej aktualizacji.

Aktualizacja Planu Zrównoważonej Mobilności z łącznikiem Hornówek – Izabelin B jako droga dla pojazdów samochodowych jest sprzeczna z wolą mieszkańców Hornówka i Izabelina B wyrażoną w uchwałach Zebrań Wiejskich (Uchwała nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego wsi Hornówek z dnia 09.12.2019 oraz Uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego wsi Izabelin B z dnia 02.03.2020) oraz z deklaracją pani wójt Doroty Zmarzlak o wycofaniu pomysłu budowy łącznika Hornówek – Izabelin B o ww. przebiegu. 

Sprzeciwiamy się przekształceniu leśnego duktu w drogę gminną / dojazdową przez wsie Hornówek i Izabelin B jako odcinka obwodnicy centrum Izabelina.


Mieszkańcy sołectw Izabelin B i Hornówek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy sołectw Izabelin B i Hornówek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...