Petycja przeciwko obniżeniu dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa dla żłobków niepublicznych.

W dniu 20 listopada b.r. Rada Miasta Krakowa planuje przegłosować ustawę, na mocy której dofinansowanie do opieki nad dziećmi do lat trzech w żłobkach niepublicznych  w  Krakowie zostanie zmniejszone z 1,7 zł do 1,2 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Obniżone dofinansowanie podniesie opłatę za żłobek ok. 100 - 120 zł miesięcznie. Jako rodzice uważamy, że dofinansowanie to jest niezbędne, ponieważ żłobków publicznych jest w Krakowie zbyt mało, aby wszystkie dzieci  w mieście mogły z nich korzystać. 

Należy podkreślić, że żłobki samorządowe zapewniają  ok. 2350 miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, natomiast żłobki niepubliczne ok. 6000 miejsc. Stanowią więc wiekszość placówek opiekuńczych dla najmłodszych mieszkańców Krakowa i dla rodziców są często jedyną dostepną formą opieki nad dzieckiem w momencie powrotu do pracy, właśnie ze względu na bardzo małą ilość miejsc w żłobkach publicznych. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o podpisanie petycji w celu utrzymania dotychczasowej dotacji dla żłobków niepublicznych z Urzędu Miasta.

 

Wesprzyjcie również:

https://www.petycjeonline.com/program_maluch_plus_2020_-_brak_wsparcia_obkow_prywatnych


Izabela Kaczmarczyk    Skontaktuj się z autorem petycji