Program Maluch Plus 2020 - brak wsparcia żłobków prywatnych

W programie Maluch Plus na rok 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obcięło moduł 4, którego zadaniem było dofinansowanie utrzymania miejsc w żłobkach prywatnych. 

Żłobki prywatne zapełniają w pewnym stopniu gigantyczną dziurę jaką mamy w tym systemie opieki. I to też miał na celu program Maluch Plus, który dofinansowywał działanie takich instytucji.

Co ciekawe - z nieoficjalnych informacji wynika, że dotacja dla takich żłobków ze strony samorządu w nadchodzącym roku też będzie niższa ze względu na cięcia.

Potrzeba oddania dziecka do żłobka wiąże się z tym, że oboje rodziców muszą albo chcą pracować. A tym samym płacić podatki.
Tak więc powinno rządzącym zależeć na zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach, jak nie samorządowych to w prywatnych. 

Podpisujmy petycję celem przywrócenia tego finansowania. 

Wesprzyjcie również:

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciwko_obnieniu_dofinansowania_z_urzdu_miasta_krakowa_dla_obkow_niepublicznych


Bartłomiej Klimas    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartłomiej Klimas do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...