Program Maluch Plus 2020 - brak wsparcia żłobków prywatnych

W programie Maluch Plus na rok 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obcięło moduł 4, którego zadaniem było dofinansowanie utrzymania miejsc w żłobkach prywatnych. 

Żłobki prywatne zapełniają w pewnym stopniu gigantyczną dziurę jaką mamy w tym systemie opieki. I to też miał na celu program Maluch Plus, który dofinansowywał działanie takich instytucji.

Co ciekawe - z nieoficjalnych informacji wynika, że dotacja dla takich żłobków ze strony samorządu w nadchodzącym roku też będzie niższa ze względu na cięcia.

Potrzeba oddania dziecka do żłobka wiąże się z tym, że oboje rodziców muszą albo chcą pracować. A tym samym płacić podatki.
Tak więc powinno rządzącym zależeć na zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach, jak nie samorządowych to w prywatnych. 

Podpisujmy petycję celem przywrócenia tego finansowania. 

Wesprzyjcie również:

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciwko_obnieniu_dofinansowania_z_urzdu_miasta_krakowa_dla_obkow_niepublicznych


Bartłomiej Klimas    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bartłomiej Klimas do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook