Petycja przeciwko zmianom w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3

                                                                   POSTY_Protest_rzad_do_zlobka-1.jpgWarszawa, 05.05.2017 r.

 

 

 

 

 

Pani Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Do wiadomości:

Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

 

            Jako przedstawicielki grupy zawodowej opiekunek z Polski, które podjęły rozmowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzebnych zmian w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3 z 2011 roku, czytając projekt nowej ustawy z dnia 27.04.2017 r. - czujemy się oszukane.

            W tym projekcie nie zostały uwzględnione żadne z przedstawianych i uzasadnianych przez nas postulatów. Zaproponowane zmiany są zamachem na bezpieczeństwo małego dziecka i dowodzą, że osoby odpowiedzialne za te zapisy, nie mają podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz pracy w żłobku.

            Nowa ustawa powinna być wyrazem troski Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dobro dziecka i służyć podnoszeniu jakości świadczonych przez żłobki i kluby dziecięce usług z zakresu opieki i wychowania dziecka do 3 roku życia.

Oczekujemy od Ministerstwa wysłuchania postulatów osób, które oprócz wieloletniego doświadczenia w pracy z dzieckiem do lat 3 posiadają wykształcenie w tej dziedzinie. Postulujemy o:

  • zmniejszenie ilości dzieci przypisanych opiekunce do 5-ga
  • określenia maksymalnej ilości dzieci w grupie na 25-ro dzieci
  • pozostawienie wymogu posiadania dwóch pomieszczeń na pobyt dzieci
  • obowiązywania jednolitych wymogów przy otwieraniu żłobków i klubów dziecięcych
  • nie obniżania wymogów związanych z kwalifikacjami przyszłych kandydatów do pracy
  • zdecydowane określenie zakresu obowiązków opiekunki

            Spełnienie naszych postulatów zapewni małemu dziecku warunki zbliżone do domowych, zminimalizuje mu stres związany z rozstaniem z Rodzicami i pozwoli osiągnąć  indywidualną opiekę.

            Oczekujemy również, większego finansowania sektora świadczącego opiekę nad małym dzieckiem, co zdecydowanie podniesie komfort pobytu dziecka w placówce  i da możliwości samorządom tworzenia nowych żłobków.

Z poważaniem

Agata Bartosik

z up. Organizacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowniów Żłobków w Polsce

Protest Żłobków

 


Prostest Żłobków    Skontaktuj się z autorem petycji