Petycja przeciwko zmianom w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3

                                                                   POSTY_Protest_rzad_do_zlobka-1.jpgWarszawa, 05.05.2017 r.

 

 

 

 

 

Pani Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Do wiadomości:

Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

 

            Jako przedstawicielki grupy zawodowej opiekunek z Polski, które podjęły rozmowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzebnych zmian w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3 z 2011 roku, czytając projekt nowej ustawy z dnia 27.04.2017 r. - czujemy się oszukane.

            W tym projekcie nie zostały uwzględnione żadne z przedstawianych i uzasadnianych przez nas postulatów. Zaproponowane zmiany są zamachem na bezpieczeństwo małego dziecka i dowodzą, że osoby odpowiedzialne za te zapisy, nie mają podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz pracy w żłobku.

            Nowa ustawa powinna być wyrazem troski Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dobro dziecka i służyć podnoszeniu jakości świadczonych przez żłobki i kluby dziecięce usług z zakresu opieki i wychowania dziecka do 3 roku życia.

Oczekujemy od Ministerstwa wysłuchania postulatów osób, które oprócz wieloletniego doświadczenia w pracy z dzieckiem do lat 3 posiadają wykształcenie w tej dziedzinie. Postulujemy o:

  • zmniejszenie ilości dzieci przypisanych opiekunce do 5-ga
  • określenia maksymalnej ilości dzieci w grupie na 25-ro dzieci
  • pozostawienie wymogu posiadania dwóch pomieszczeń na pobyt dzieci
  • obowiązywania jednolitych wymogów przy otwieraniu żłobków i klubów dziecięcych
  • nie obniżania wymogów związanych z kwalifikacjami przyszłych kandydatów do pracy
  • zdecydowane określenie zakresu obowiązków opiekunki

            Spełnienie naszych postulatów zapewni małemu dziecku warunki zbliżone do domowych, zminimalizuje mu stres związany z rozstaniem z Rodzicami i pozwoli osiągnąć  indywidualną opiekę.

            Oczekujemy również, większego finansowania sektora świadczącego opiekę nad małym dzieckiem, co zdecydowanie podniesie komfort pobytu dziecka w placówce  i da możliwości samorządom tworzenia nowych żłobków.

Z poważaniem

Agata Bartosik

z up. Organizacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowniów Żłobków w Polsce

Protest Żłobków

 


Prostest Żłobków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Prostest Żłobków do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...