Petycja Stowarzyszenia Florystów Polskich

Szanowny Panie Premierze,

Piszę do Pana w imieniu Stowarzyszenia Florystów Polskich oraz osób związanych z branżą florystyczną w liczbie 20 tysięcy osób.  

 

Działamy na terenie całej Polski, w miejscowościach dużych i małych. Łączą nas kwiaty, które towarzyszą nam na każdym etapie życia – od urodzenia po śmierć.

Zagrożenie koronawirusem dotknęło całe społeczeństwo, a w szczególny sposób branżę florystyczną. Spadek zapotrzebowania na kwiaty dotyczy osób pracujących w transporcie kwiatów, zaopatrzeniu, hurtowniach, kwiaciarniach, jednym słowem wszystkich osób, utrzymujących się dzięki kwiatom. Zakupy kwiatów i artykułów florystycznych są pomijane przy zakupach towarów pierwszej potrzeby. Odwoływane są również imprezy, które miały być uświetniane pracą florystów.

W takiej więc sytuacji zwracamy się do Pana Premiera o pomoc przedsiębiorstwom florystycznym poprzez:

 

- zwolnienie z CIT/ZUS

 

- przyśpieszenie zwrotu VAT

 

- stworzenie funduszu pomocowego (pożyczki w części umarzane, a w części spłacane bezprocentowo)

 

- ograniczenie/zawieszenie kar umownych/odsetek za zwłoki

 

- prolongatę w zapłacie czynszu za najem lokali firmowych w sieciach handlowych

 

- ustanowienie podatku minimalnego lub zwolnienie z niego

 

- rozliczenie straty w 2020, odliczenie od podatku

 

- uruchomienie powiększonej pomocy de minimis

 

- umożliwienie tanich linii kredytowych

 

- zawieszenie bez dodatkowych kosztów rat leasingowych i kredytów firmowych

Branża florystyczna to nie duże biura, hotele i agencje turystyczne. My jesteśmy być może gdzieś na końcu tego łańcucha, ale jest nas dużo i jest nam ciężko.

 

W przekonaniu, że nikt tak dobrze jak Pan Premier nie rozumie potrzeb małych przedsiębiorców

Pozostajemy z szacunkiem,

Zenon Rek prezes 

Stowarzyszenia Florystów Polskich 


Zenon Rek Stowarzyszenie Florystów Polskich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zenon Rek Stowarzyszenie Florystów Polskich będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...