Petycja TRZECH PUNKTÓW

Petycja TRZECH PUNKTÓW. 

Nazywam się Anna Ojer i chciałabym razem z Wami  doprowadzić do zmiany. Samemu ciężko jest zwrócić uwagę na problem, ciężko jest znaleźć osoby, które nas wysłuchają i wesprą dlatego proszę o Wasze wsparcie i podpisanie petycji abyśmy pokazali, że jest to problem wielu osób i że zmiana jest konieczna.  

Petycja TRZECH PUNKTÓW to:

1. Ujednolicenie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania orzeczenia o niepełnosprawności. 

2. Zezwolenie na dodatkową pracę, osobie pobierającej Świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad osobą niepełnosprawną.

3. Utworzenie programu wspierającego rodziny w których jest osoba z niepełnosprawnością.

 

Na temat każdego z tych punktów można długo pisać ale przede wszystkim chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Uproszczenie wydawania orzeczenia o niepełnosprawności, wyeliminowanie absurdalnych decyzji np. dla osób, które nigdy nie wyzdrowieją. 

Zezwolenie na wykonywanie dodatkowej pracy osobom opiekującym się osobą niepełnosprawną. W wielu przypadkach z pomocą rodziny opiekun może wyjść na kilka godzin z domu np do pracy albo może świadczyć pracę zdalną. Po pierwsze nie wykluczajmy takich osób ze społeczeństwa po drugie niech ktoś spróbuje przeżyć za ok 2 tysięcy miesięcznie opłacając przy tym leki czy rehabilitację. 

Chorych dzieci rodzi się bardzo dużo a po zmianie przepisów dotyczących aborcji ta ilość będzie większa a gdzie pomoc i ochrona dla dzieci a potem dorosłych i ich opiekunów ? Potrzebne jest znaczenie większe wsparcie od momentu narodzin/powstania niepełnosprawności do śmierci. 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Ojer będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...