PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA GALUSA DO KARDYNAŁA GRZEGORZA RYSIA

Wielkanoc_Chrystus_Zmarwychwstał!!!_20240327_164715_0000.png 

                          Do Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia członka Dykasterii do spraw Biskupów w Watykanie.            

Eminencjo, my wszyscy wierni Kościoła Katolickiego związani z Katolicką Wspólnotą "Miłość i Miłosierdzie Jezusa", oraz gromadzących się na modlitwie w Kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie, prosimy o wzięcie nas pod opiekę i ochronę przed ludźmi, którzy chcą nas zniszczyć, biorących udział w tym pięknym dziele Nowej Ewangelizacji jakim jest Wspólnota "Miłość i Miłosierdzie Jezusa", i wszyscy związani z nami. To dzieło Bożej Miłości jakim jest ta Wspólnota i my wszyscy wspierający ją, jest prowadzona przez ojca Daniela Galusa. Doświadczyliśmy poprzez to dzieło wielkich i wspaniałych cudów.: wielu niezwykłych nawróceń, uzdrowień, uwolnień, duchowych wskrzeszeń, uratowanych małżeństw, uratowanej młodzieży, cudów poczęcia dzieci, pragnienie modlitwy, życia sakramentalnego, powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, i wiele innych, o czym można dowiedzieć się słuchając świadectw z nagrań Wspólnoty.  Szczególnie proszę wysłuchać "Świadectwo Konrada o cudownym uzdrowieniu syna Alana (Czatachowa 29.01.2023r.)". https://www.youtube.com/watch?v=zfy3Bl18_90

oraz świadectwo Henia dnia 18 maja bieżącego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=XqXHgkVJtFY

Nastąpiło również pod wpływem spotkań modlitewnych ożywienie naszych Parafii i diecezji. Niestety z zazdrości Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski i Jego wicekanclerz ks. Mariusz Bakalarz, wraz z kurią Częstochowską rozpętał mowę nienawiści względem nas, a szczególnie ojca Daniela. Wszędzie z tego powodu jesteśmy dyskryminowani, wyszydzani, wyrzucani w diecezjach i parafiach przez niektórych biskupów i księży. Również w mediach szczególnie katolickich jesteśmy ukazywani jakbyśmy byli najgorszą sektą. Ostatnio w mediach, publicznie ksiądz Bakalarz w imieniu Abp Depo przyznał, że Ich celem jest za wszelką cenę wydalić ojca Daniela ze stanu kapłańskiego. A przez to zniszczyć Go i Wspólnotę, oraz nas wiernych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym działaniom, w których jest wiele mściwości i nienawiści. Arcybiskup i Jego współpracownicy wielokrotnie zastraszali nas, że wykluczą nas z Kościoła Katolickiego. Bardzo rani to wiele osób, które kochają Kościół i chcą być zawsze w Kościele, tym bardziej, że tyle osób odchodzi z Kościoła gorsząc się zachowaniem hierarchii Kościelnej. Kryje się za tym działanie szatana, żeby zniszczyć każde dobro, posługując się zaślepionymi ludźmi Kościoła.           Prosimy o powstrzymanie tych destrukcyjnych działań ludzi Kościoła odpowiedzialnych za Archidiecezję Częstochowską. Dwukrotnie pod kurią zgromadziło się kilkaset osób pragnących spotkać się z Arcybiskupem Depo, ale biskup Ich zlekceważył i nie przyjął. Podobnie było z osobami, które dzwoniły do kurii i pisały-były zbywane, gdy chciały spotkać się z biskupem w obronie tego dzieła.          

Zapraszamy Jego Eminencję do Kościoła w Czatachowie na spotkanie modlitewne prowadzone przez Katolicką Wspólnotę "Miłość i Miłosierdzie Jezusa" oraz na osobiste spotkanie i rozmowę, aby Ksiądz Kardynał sam się przekonał o cudach miłości w tym miejscu.  

Prosimy o odpowiedź. Pamiętamy w modlitwie.  

Wierni będący w Sercu Kościoła Katolickiego.        

WSZYSTKICH DLA KTÓRYCH TA SPRAWA OBRONY TEGO DZIEŁA JEST BARDZO WAŻNA, PROSIMY O PODPISYWANIE SIĘ POD TĄ PETYCJĄ, KTÓRA W PRZYSZŁOŚCI WRAZ Z PODPISAMI ZOSTANIE WYSŁANA DO KSIĘDZA KARDYNAŁA GRZEGORZA RYSIA.  


Celina Bryniarska - Katolicka Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Celina Bryniarska - Katolicka Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...