Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin.

Adresat: Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński  
Nadawcy: Mieszkańcy Gminy Prażmów

Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego            

Jako mieszkańcy Gminy Prażmów wnosimy petycję w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin.

Apelujemy do Pana Starosty o uwzględnienie inwestycji w planie na 2023 rok oraz możliwie szybkie wykonanie wspomnianej inwestycji.

Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa.

  • Na drodze tej dochodziło już do poważnych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, w tym dzieci.
  • Z roku na rok, natężenie ruchu samochodowego na wspomnianym odcinku drogi wzrasta, co negatywnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
  • Droga ta jest jedyną prowadzącą do szkół podstawowych w Ustanowie i Uwielinach. Wielu uczniów dociera do nich pieszo lub rowerem. Liczba ta z pewnością zwiększyłaby się, gdyby do szkół prowadził bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy.
  • Budowa wspomnianego ciągu spowoduje przeniesienie ruchu pieszo-rowerowego z jezdni na ciąg co poprawi także sprawność i bezpieczeństwo ruchu pojazdów silnikowych.

Zwracamy się o przychylne potraktowanie naszej petycji.


Sołtys Ustanowa w imieniu mieszkańców Gminy Prażmów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sołtys Ustanowa w imieniu mieszkańców Gminy Prażmów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...