Petycja w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice

petycja_wariant_6_strona_2.jpg
Do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Petycja w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice.

PETYCJA
My niżej podpisani, użytkownicy Autostrady A4 na odcinku będącym Południową Obwodnicą Krakowa oraz DK7 “Zakopianki” stanowczo protestujemy
przeciw prowadzeniu drogi S7  tzw. “nowej zakopianki” w wariantach od 1 do 5Wszystkie te warianty są nieracjonalne ponieważ:

- obciążają Autostradę A4, która wg Generalnych Pomiarów Ruchu od lat bije w Polsce rekordy wzrostu natężenia ruchu
- są niekorzystne pod względem bezpieczeństwa, wymuszają budowę węzłów zespolonych, które są nieintuicyjne i stwarzają większe ryzyko powstawania korków -       obniżają standard Autostrady A4 w związku z budową/rozbudową kolejnych węzłów, które już w tej chwili na południowej obwodnicy Krakowa są zbyt gęsto zlokalizowane
-  niepotrzebnie wydłużają trasę i czas przejazdu dla wszystkich użytkowników jadących z Polski Północnej, Centralnej, Wschodniej na południe Polski
- niepotrzebnie mieszają ruch samochodów jadących w kierunku północ-południe z ruchem pojazdów w kierunku wschód-zachód
- są zlokalizowane na bardzo niestabilnych geologicznie gruntach z olbrzymią ilością osuwisk co oznacza olbrzymie koszty budowy drogi i być może skutkuje brakiem możliwości prowadzenia dróg w tunelach
- kolidują z projektowaną linią kolejową Kraków-Myślenic, która to ma być ekologiczną alternatywą dla mieszkańców podkrakowskich miejscowości na szybki dojazd do metropolii
- zamyka korytarze powietrzne dla miasta Kraków, które od lat zmaga się z olbrzymim problemem smogu
-  lokalizowanie nowej S7 równolegle w odległości zaledwie 2-3km od istniejącej Zakopianki jest błędem również pod względem strategicznym  

Na tle powyższych wariantów wyraźnie wybija się WARIANT 6, który stanowi logiczne uzupełnienie brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7:  

- nie obciąża Autostrady A4, nie obniża jej jakości
- daje korzyści ekonomiczne ze względu na:            
- brak konieczności kolejnej rozbudowy Autostrady A4 o kolejne pasy ruchu            
- przebiega w terenach dużo stabilniejszych geologicznie      

- nie koliduje z projektowaną drogą kolejową
- nie miesza niepotrzebnie ruchu północ-południe z ruchem wschód-zachód
- nie zamyka korytarzy powietrznych Krakowa i nie wprowadza dodatkowego ruchu na Autostradę A4, co bezpośrednio przyczyniłoby się do zwiększenia smogu w południowych dzielnicach miasta
- jest bezpieczniejszy bo nie wymusza budowy skomplikowanych węzłów zespolonych

- daje najlepsze korzyści czasu przejazdu dla zdecydowanej większości Polaków
- daje możliwość rozwoju słabiej skomunikowanym gminom oddalonym od obecnej “Zakopianki”
-  uzupełnia siatkę dróg w Polsce dając możliwość komfortowej podróży wszystkim użytkownikom
-  odciąża DK7 “Zakopiankę” z ruchu tranzytowego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo podróżowania lokalnym mieszkańcom  


Dlatego
wnioskujemy ZA wpięciem brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 w węzeł Kraków-Bieżanów
(czyli dokładnie tam gdzie od północy ma swoją kontynuację istniejący odcinek drogi S7). Jednocześnie prosimy o wypracowanie ostatecznej lokalizacji drogi w porozumieniu z ekspertami naukowymi. by uniknąć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na Kopalnię Soli w Wieliczce.
Budujmy drogi mądrze, bezpieczne i bez korków na lata!  

Z wyrazami szacunku, UŻYTKOWNICY POLSKICH DRÓG    


Użytkownicy Polskich Dróg    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Użytkownicy Polskich Dróg do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...