PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC CHŁOPSKIEJ I WIŚNIOWEJ/GRANITOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLEC ORAZ USPOKOJENIA RUCHU POJAZDÓW NA WJEŹDZIE DO MIEJSCOWOŚCI SMOLEC.

My niżej podpisani:

Mieszkańcy wraz z członkami Stowarzyszenia Mieszkańców – Działamy Razem, sołtysem Krzeptowa wraz z radą sołecką, sołtysem Pietrzykowic wraz z radą sołecką prosimy o przystąpienie do prac mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drodze powiatowej (ul. Chłopska przebiegająca przez miejscowość Smolec) poprzez:

-     wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Chłopskiej z ulicami Wiśniową oraz Granitową;

-     przeprowadzenie analizy oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu spowolnienie ruchu pojazdów wjeżdżających na wspomniane powyżej skrzyżowanie z kierunku Wrocławia poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego innych niż progi zwalniające (fotoradar, pasy poprzeczne grubomalowane, miernik prędkości zamontowany na wysokości tablicy teren zabudowany)

UZASADNIENIE

W ostatnich latach wieś Smolec, Krzeptów i inne przyległe miejscowości uległy znaczącej rozbudowie poprzez powstanie nowych osiedli mieszkaniowych, a co za tym idzie znaczący wzrost liczby mieszkańców naszych miejscowości. Rozwój naszych miejscowości spowodował znaczący wzrost ruchu pojazdów na drogach powiatowych i gminnych. Budowa kolejnych zaplanowanych osiedli zarówno w Smolcu jak i Krzeptowie, spowoduje w kolejnych latach dalsze zwiększenie ruchu pojazdów. Newralgicznym punktem komunikacyjnym jest skrzyżowanie ulicy Chłopskiej z ulicami Wiśniową i Granitową. Skrzyżowanie to zostało zaprojektowane w sposób całkowicie nieodzwierciedlający bieżące potrzeby komunikacyjne mieszkańców oraz niezapewniający należytego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Wyjazd z dróg podporządkowanych (ul. Wiśniowa i ul. Granitowa) jest bardzo utrudniony i niebezpieczny, co już teraz jest powodem kolizji, a w przyszłości w związku ze zwiększaniem się liczby mieszkańców i samochodów może doprowadzić do poważnych wypadków drogowych oraz ofiar. Jedną z przyczyn powodujących zagrożenie na tym skrzyżowaniu zarówno dla kierujących pojazdami jak i pieszych jest nieprzestrzeganie dopuszczalnych, obowiązujących prędkości w terenie zabudowanym (40 km/h) przez sporą grupę kierowców, którzy poruszają się ul. Chłopską w obu kierunkach. Sytuacji nie poprawia słaba widoczność na tym skrzyżowaniu z uwagi na lekki łuk drogi od strony Wrocławia oraz istniejący płot lotniska i roślinność. Prosimy również o uwzględnienie faktu, że w najbliższym czasie ruch na tym skrzyżowaniu ulegnie dalszemu znaczącemu zwiększeniu. Ruch pojazdów zwiększy się z uwagi na wybudowanie peronu kolejowego w Mokronosie Górnym wraz z drogą dojazdową do tej stacji (ul. Granitowa) oraz parkingiem samochodowym. Kolejnym czynnikiem, który spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na tym skrzyżowaniu jest planowana budowa nowej szkoły przy ulicy Wiśniowej na granicy Smolca i Krzeptowa.  

Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie naszej petycji.

Odpowiedź prosimy kierować do:

Maciej Klimowicz ul. Bukowa 81 55-080 Smolec   

Podpisy:          

Do wiadomości:

-  Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego  

- Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

-  Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

-  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

- Wojewódzki Komendant Policji we Wrocławiu  


Stowarzyszenie Mieszkańców - Działamy Razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Mieszkańców - Działamy Razem do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook