Petycja w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Do: 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

3. Rada Miejska Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

My – niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia oraz okolic - popieramy plan budowy Wrocławskiej Obwodnicy Wrocławia w wariancie P-1 przez miejscowość Wysoka oraz apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.


Porozumienie Południowych Osiedli Wrocławia    Skontaktuj się z autorem petycji