Petycja w sprawie dostępności obecnego toru oraz budowy nowego toru na terenie Miasta Suwałk

PETYCJA                

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Suwałk, Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach ( Dz.U.2014.1195), działając w interesie publicznym, my niżej podpisani, mieszkańcy Suwałk, a także pasjonaci motorsportu z całej Polski, składamy petycję z prośbą o dalsze udostępnianie toru położonego przy Zespole Szkół nr 6 oraz prosimy o aktywne działania zmierzające do znalezienia źródła finansowania budowy nowego toru w nowej lokalizacji.

Dzięki uprzejmości Pana Prezydenta oraz dyrekcji Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, stowarzyszenia Automobilklub Suwałki oraz Motokart Suwałki uzyskały możliwość korzystania z toru kartingowego położonego przy Zespole Szkoł nr 6. Za tę możliwość jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Jako Automobilklub Suwałki w okresie trzynastu miesięcy zorganizowaliśmy ok piętnastu wydarzeń na torze. Były to ogólnodostępne treningi dla mieszkańców Suwałk, a także całej północno-wschodniej Polski pod nazwą „Track Day” oraz dwa wydarzenia rangi regionalnej pod nazwą „Rajd Suwalski”. Nasza praca, zaangażowanie oraz potrzeba, która istnieje w społeczeństwie zaowocowały tym, że wszystkie organizowane przez nas wydarzenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę sześć dotychczas zorganizowanych wydarzeń w bieżącym roku, odwiedziło nas przeszło 400 kierowców, którzy wzięli udział w wydarzeniach „Track Day”, nie jesteśmy w stanie policzyć ile osób odwiedziło nasze wydarzenia jako publiczność oglądająca nasze treningi, ale z pełną odpowiedzialnością możemy szacować, że były to tysiące osób. 

Wydarzeniem, które przyciąga najwięcej zainteresowanych, bez wątpienia jest Rajd Suwalski. Organizowane przez nas rajdy to kontynuacja pięknej sportowej tradycji w naszym mieście. W tym roku organizowaliśmy 42 edycję rajdu. Wzięły w nim udział załogi z Suwałk, ale także z okolic naszego miasta, a dalej z innych rejonów województwa podlaskiego, a nawet spoza województwa. Gościem specjalnym wydarzenia był Pan Maciej Wisławski, Mistrz Europy oraz wielokrotny rajdowy Mistrz Polski.

Na torze przy ul. Sikorskiego swoje działania prowadzi również stowarzyszenie Motokart zrzeszające fanów kartingu i organizujące wydarzenia związane w gokartami właśnie.

Pokazując nasze działania pragniemy udowodnić potrzebę istnienia takiego miejsca jak tor motocyklowo-kartingowo- samochodowy w naszym mieście. W okresie kilkunastu miesięcy udało nam się zbudować dużą społeczność, dla której motoryzacja stanowi ważną rolę. A należy pamiętać, że pomijamy zupełnie motocyklistów, którzy nie mogą korzystać z toru przy Zespole Szkół nr 6. Tor w mieście, daje możliwość szkolenia swoich umiejętności i ich podnoszenia, treningu w bezpiecznych warunkach, a także miejsce spotkań i integracji.

Tak jak wspomnieliśmy, tor i wydarzenia organizowane na nim cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co oddziaływuje bezpośrednio na jego sąsiedztwo. Zdajemy sobie sprawę, że nasze spotkania, chociaż rzadkie,  mogą być uciążliwe dla części mieszkańców Suwałk. Motorsport nieodzownie łączy się z hałasem. Jesteśmy tego świadomi i w tym miejscu, dziękujemy mieszkańcom naszego miasta za dotychczasową wyrozumiałość. Wokół toru na ul. Sikorskiego powstają nowe osiedla mieszkaniowe, mieszkańców w tej części Suwałk, będzie przybywać, dlatego też może wzrosnąć odsetek osób niezadowolonych z aktualnej lokalizacji toru. My jako miłośnicy motorsportu nie chcemy być odbierani jako problem. Żyjemy w Suwałkach, tu jest nasze miejsce, tu chcemy żyć w spokoju i zgodzie, tworząc wspaniałą społeczność mieszkańców. Mając powyższe na uwadze, wiemy że nasza obecność na torze przy ZS nr 6 nie ma przyszłości.

W związku z powyższym, kierując się dobrem mieszkańców oraz chęcią dalszego rozwoju pasji do motorsportu wśród mieszkańców zwracamy się z petycją, by podjąć zdecydowane i aktywne działania mające na celu budowę nowego toru na terenie Suwałk, w miejscu, które nie będzie problematyczne dla mieszkańców Suwałk.

Wracamy pamięcią do spotkania, które odbyliśmy w tej kwestii w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Wiemy że nowy tor mógłby powstać przy Lotnisku Suwałki. Prosimy o podjęcie działań mających na celu zmianę planu przestrzennego zagospodarowania oraz prosimy o aktywne poszukiwanie źródła finansowania tej inwestycji. Prosimy o zweryfikowanie czy finansowanie tej inwestycji mogłoby zostać zrealizowane z takich opcji jak: fundusze europejskie, rządowy fundusz Polski Ład czy inne programy ogłaszane przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i  Sportu. W Polsce mamy przykłady gdzie dzięki tym źródłom udało się uruchomić inwestycje. Tor w Biłgoraju (woj. Lubelskie) otrzymał dofinansowanie 15 mln zł z funduszu Polski Ład, w miejscowości Rudnik nad Sanem (woj. Podkarpackie) pozyskano 1,5 mln zł z Programu Sportowa Polska Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Patrząc na miasto Białystok bądź inne miasta dysponujące takimi obiektami, jesteśmy przekonani o potrzebie posiadania toru przez Suwałki. Przy odpowiednim zarządzaniu i planowaniu z toru korzystać będą mogli nie tylko użytkownicy aut, gokartów, ale także zapomniani motocykliści, właściciele szkół nauk jazdy, szkoły, firmy, a także inne jednostki jak Policja czy Pogotowie Ratunkowe.

Raz jeszcze podkreślamy, jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę i wsparcie naszych działań. Naszą petycje argumentujemy tym, że jako pasjonaci motorsportu nie chcemy stać się ludźmi których mieszkańcy Suwałk kojarzyć będą z problemem. Chcemy działać na rzecz Suwałk, Suwalczan, rozwijać nasze umiejętności oraz bezpośrednio oddziaływać na kierowców poruszających się po drogach naszego miasta.

Będziemy aktywnie działać, by udowodnić potrzebę tej inwestycji zapraszając do wsparcia naszej prośby, nie tylko mieszkańców Suwałk i regionu, ale także mieszkańców całej Polski. Dołączamy tym samym do ogólnopolskiego hasła „Więcej torów mniej stadionów”, chcąc aktywnie działać na rzecz rozwoju motorsportu oraz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Deklarujemy również pełne zaangażowanie i pomoc. Z naszej strony podejmować będziemy wszelkie możliwe działania, by wspierać ten temat.

Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza petycja spotka się ze zrozumieniem, a jej efektem będą działania podjęte w celu rozpoczęcia inwestycji.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie naszych danych osobowych w biuletynie Informacji Publicznych podmiotu rozpatrującego petycję, w zakresie imienia i nazwiska.                                                                                                                        

Z wyrazami szacunku

Automobilklub Suwałki oraz

Pasjonaci Motorsportu z całej Polski


Automobilklub Suwałki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Automobilklub Suwałki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...