Petycja w sprawie Fundacji Otwarty Dialog

maxresdefault-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETYCJA W SPRAWIE FUNDACJI OTWARTY DIALOG  

 

Szanowna Pani Premier, Państwo Posłanki i Posłowie

 

My obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z apelem do Premier Beaty Szydło oraz posłów i posłanek reprezentujących w Parlamencie obywateli naszego kraju, o wszczęcie postępowania przeciwko Fundacji Otwarty Dialog, kierowanej przez Pana Bartosza Kramka oraz jego małżonkę, Panią Ludmiłę Kozlowską.

W dobie ostatnich medialnych doniesień na temat charakteru funkcjonowania wspomnianej wyżej organizacji pozarządowej, której celem wbrew temu co twierdzą jej założyciele, nie jest walka o demokrację i wolność człowieka, wyrażamy sprzeciw wobec zgody na dalsze funkcjonowanie bez nadzoru ze strony ministra i organów sprawiedliwości. Wszystkie ujawnione do tej pory informacje pozwalają stwierdzić, że FOD i wszelkie podejmowane przez nią działania zagrażają bezpieczeństwu Polski. Idealnym poparcie tej tezy jest opublikowany przez Bartosza Kramka, 16-punktowy manifest na Facebooku, który opisywał kolejne kroki odsunięcia obecnego rządu od władzy. Nie wiadomo, czy Kramek poważnie pisał o "obaleniu rządu" czy też chciał tylko dostać się pod parasol ochronny opozycji w celu uwiarygodnienia działalności swojej fundacje, ale bez wątpienia powinien przykuć uwagę polskich służb.

Działalność Fundacji Otwarty Dialog jest silnie powiązana z rosyjską armią. Fundatorzy FOD posiadają liczne kontrakty wojskowe, z których fundusze przeznaczone są na działalność fundacji. Istnieją poważne przesłanki, że FOD wykorzystywana jest do prania „brudnych” pieniędzy uzyskiwanych przez jej darczyńców. Ponadto, Fundacja zajmowała się lobbingiem w sprawie kazachskiego oligarchy, który dopuścił się defraudacji kilku miliardów dolarów. Ciężko uwierzy aby dokonał on tego bez zgody i nadzoru ze strony rosyjskich służb, co jasno wskazuje na to kto tak naprawdę stoi za Fundacją Otwarty Dialog.

Powiązania Fundacji Otwarty Dialog z ludźmi o wątpliwej reputacji, na których ciążą ciężkie zarzuty karne, jak chociażby Ukrainiec, Iwan Szerstriuk to tylko szczyt „góry lodowej” wśród zarzutów jakie można kierować pod jej adresem. Ponadto, niejasne finansowanie działalność Fundacji przez podmioty z Ukrainy i Rosji, pozwalają wysnuć wniosek, że Fundacja ta jest niczym innym jak rosyjskim narzędziem, którego przeznaczeniem jest pranie brudnych pieniędzy pochodzących z Rosji i Ukrainy, pod przykrywką walki o demokrację w Polsce.

Więcej informacji na temat Fundacji Otwarty Dialog znajdą Państwo w raporcie Marcina Reja, który gruntowanie przeanalizował jej działalności, finansowania i powiązań z obcymi państwami: https://www.dropbox.com/s/kyps6wsljcffmoc/ODFRaportR5KP.pdf

W związku ze wszystkimi wcześniej przytoczonymi wnioskami, my niżej podpisani domagamy się objęcia Fundacji Otwarty Dialog śledztwem i nadzorem przez odpowiednio uprawnione do tego organy.   Podpisy: