Petycja w sprawie pilnego utworzenia linii użyteczności publicznej na trasie Książnice- Kraków

Zbieramy podpisy pod petycją skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie pilnego utworzenia linii użyteczności publicznej na trasie Książnice - Kraków obejmującą wsie z północno - wschodniej części Gminy Gdów - Pierzchów, Niewiarów, Książnice, Niegowić, Cichawę, Krakuszowice, Liplas, Wiatowice i Zborczyce. Po wycofaniu się prywatnych przewoźnikow od ponad 9 miesięcy mieszkańcy w/w miejscowości mają ograniczony dostęp do rynku pracy, instytucji edukacji, kultury, ochrony zdrowia i miejsc kultu religijnego. Petycja online skierowana jest do tych wszystkich osób, które nie mogły podpisać list rozprowadzonych po wsiach.

Działajmy! Jeśli nic nie zrobimy, nic się nie zmieni.


Stowarzyszenie Książnice nad Rabą    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Książnice nad Rabą do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...