Petycja w sprawie odwołania Andrzeja Radomskiego ze stanowiska radnego powiatu Głogowskiego

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.)

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o odwołanie ze stanowiska radnego powiatu Głogowskiego Pana Andrzeja Radomskiego. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnych skargach na radnego.

Już od początku kadencji propagował nienawiść tolerancyjną wśród społeczeństwa. Żdarzały się także czesto obrazy z jego strony do osób na portalach społecznościowych Facebook, w komentarzach pod postami i w wiadomościach prywatnych.

Jesteśmy zdania, że usuniecie Pana z stanowisko poprawi bezpieczeństwo wolności słowa i prawidłowej wypowiedzi oraz funkacjonowania Rady Powiatu. 

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec szykanowaniu obywateli i dalszym propagowaniem nienawiści oraz agresji w społeczeńswie i na portalach społecznościowych

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Zawadzki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...