PETYCJA w sprawie organizacji programu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości w szkołach ponadpodstawowych

Warszawa, 4.04.2023

Fundacja Edtech Poland

ul. Hoża 86/410

00-682 Warszawa

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

 

PETYCJA

w sprawie organizacji programu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości w szkołach ponadpodstawowych

 

W imieniu organizacji i osób działających na rzecz transformacji cyfrowej polskich szkół, zwracamy się z prośbą o pilne uruchomienie zapowiadanego Programu Laboratoria Przyszłości dla szkół ponadpodstawowych. Pierwsza edycja Programu dla szkół podstawowych w 2021 roku przyczyniła się w znacznej mierze do unowocześnienia polskich szkół oraz umożliwiła  po raz pierwszy realizację zajęć np. z druku 3D, robotyki, programowania i nauczania w modelu STEAM. 

Wszystkie szkoły podstawowe w Polsce (również niesamorządowe) oraz polskie szkoły za granicą zostały uczestnikami Programu Laboratoria Przyszłości, dzięki czemu polskie szkoły podstawowe stały się jednymi z najnowocześniej wyposażonych szkół w Europie i na świecie.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i skutecznością Programu Laboratoria Przyszłości, wnosimy prośbę o możliwość włączenia do Programu szkół ponadpodstawowych, tak, aby polscy uczniowie mieli możliwość nauki w modelu STEAM, zarówno na podstawowym, jak i średnim poziomie edukacji. Wierzymy, że wówczas Program Laboratoria Przyszłości przyniesie bardzo pozytywne długofalowe skutki, w efekcie których dzisiejsza młodzież za parę lat posiadać będzie niezbędne kompetencje do pracy w zawodach przyszłości. 

Z góry dziękujemy za przychylne rozpatrzenie naszej prośby,

 

Z wyrazami szacunku

Rafał Lew-Starowicz

Fundacja EdTech Poland


Rafał Lew-Starowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rafał Lew-Starowicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...