Petycja w sprawie parku Bednarskiego

My, mieszkańcy Starego Podgórza, Dzielnicy XIII Podgórze oraz innych części Krakowa, postulujemy zmianę zakresu robót budowlanych w Parku Bednarskiego w trybie pilnym. W związku z brakiem konsultacji społecznych, brakiem podstawowego przepływu informacji na linii miasto-mieszkańcy, ogromnymi kosztami inwestycji, podkreślamy nasze niezadowolenie z przyjętej przez pana i pana urzędników postawy. Planowany zakres robót nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Na podstawie rozmów z mieszkańcami, w szczególności z mieszkańcami naszej dzielnicy oraz na podstawie komentarzy w mediach społecznościowych, stwierdzamy, że projekt rewitalizacji nie posiada poparcia społecznego, a wręcz przeciwnie - budzi społeczny sprzeciw. Jesteśmy szczerze zaniepokojeni planami miasta i wizją remontu parku niezgodną z oczekiwaniami mieszkańców. Popierając ideę niewielkiego remontu: alejek, schodów oraz dostawienia toalety, postulujemy natychmiastowe okrojenie projektu z nowych budynków i budowli: sceny koncertowej, punktu widokowego (bez widoku), topornych terenowych schodów do tego punktu oraz: wszystkich barierek wewnątrz parku, barier za IV LO, barier od ul. Krzemionki, nowych bram i grodzeń tam, gdzie nie jest to wymagane prawem budowlanym, nowych pomników i rzeźb. Postulujemy zmniejszenie zakresu projektu, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów jego wykonanie, które są nieakceptowalnie wysokie. Zaoszczędzone środki powinny być spożytkowane na inne cele publiczne na terenie Dzielnicy XIII oraz powinny zostać wskazane przez mieszkańców. Postulujemy etapowanie prac remontu oraz niezamykanie Parku na dwa lata.


Mieszkańcy Starego Podgórza    Skontaktuj się z autorem petycji