PETYCJA w sprawie podjęcia działań związanych lokalizacją pływali/basenu na osiedlu Pracze Odrzańskie

Niniejszym składam petycję w sprawie podjęcia działań zmierzających budowy pływali na osiedlu Pracze Odrzańskie, przy ul. Karpnickiej (w bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 20). 

 

Zachodnie osiedla Wrocławia, w szczególności Pracze Odrzańskie, Maślice, Stabłowice (jako część osiedla Leśnica) w ostatnim tempie odnotowują szybkie tempo rozwoju. Tempo to charakteryzuje się zwiększoną aktywnością inwestycji mieszkaniowych (jedno lub wielorodzinnych). Efektem tego jest zwiększenie ilości mieszkańców w tej części miasta. Skutki tego wzrostu są widoczne chociażby potrzebą budową nowych szkół oraz reorganizacją właściwości, co prezentuje chociażby konieczność uruchomienia nowej placówki dydaktycznej przy ul. Białostockiej. 

 

Podkreślenia jednak wymaga fakt, że planistyka miejska nie nadąża za tempem rozwoju mieszkalnego. Zachodnie osiedla, w tym Pracze Odrzańskie pozbawione są infrastruktury zapewniające spędzanie czasu, czy uatrakcyjniające ofertę placówek dydaktycznych. W opinii mieszkańców, wspieranych przez Radę Osiedla Pracze Odrzańskie, dostrzegana jest potrzeba wybudowania pływali. Na osiedlach zachodnich takiego obiektu w tej chwili brakuje.

 

Zaznaczyć należy, że podczas budowy zespołu szkolno przedszkolnego nr 20 zapewniano, że szkoła zostanie wyposażona w basen. Finalnie z tej opcji zrezygnowano. Nie mniej, z uwagi na rosnącą ilość mieszkańców potrzeba lokalnej pływalni / basenu staje się coraz bardziej pożądana. Obiekt ten może być zlokalizowany przy ul. Karpnickiej w sąsiedztwie zespołu szkolno przedszkolnego nr 20 na ternach obecnie zajmowanych przez stadninę koni. Lokalizacja ta jest dogodna albowiem:

- jest w sąsiedztwie szkoły, przez co już w tej chwili może stanowić uzupełnienie do zajęć lekcyjnych dla prawie 1200 dzieci;

- w bliskiej lokalizacji znajduje się SP 95 oraz zespoły szkolno – przedszkolne przy ul. Lubelskiej, Białostockiej oraz Suwalskiej, które również mogłyby skorzystać z oferty pływalni / basenu (bliska odległość do 4 km) 

- w godzinach popołudniowo-wieczornych, w ramach komercyjnych usług z basenu mogliby skorzystać mieszkańcy kilku osiedli, przez co zakres odbiorców wynosi co najmniej kilka tysięcy osób.

- tereny proponowane do zagospodarowania są terenami miejskimi oraz MPZP, w swej treści pozwala na lokalizację tego typu obiektów, przez co skracany jest czas niezbędny na przygotowanie inwestycji.

Osiedle Pracze Odrzańskie, w ostatnim czasie było pomijane przy lokalizacji wielu inwestycji miejskich jak i w rozwoju planistyki towarzyszącej planowanemu rozwojowi miasta. Decyzja o lokalizacji takiej inwestycji na Praczach Odrzańskich, nie tylko wpłynie na świadomość mieszkańców, że osiedle stanowi integracyjną część miasta, ale także osiedle jak i mieszkańcy nie są pomijani w inwestycjach miejskich.

Rekapitulując, wnoszę o:

1. Podjęcie działań przez Prezydenta Wrocławia w sprawie wyboru lokalizacji terenów przy ul. Karpnickiej, sąsiadujących z zespołem szkolno przedszkolnym nr 20 (obecnie zajmowanych przez stadninę) w celu budowy pływali dla szkół, dzieci i mieszkańców osiedli Pracze Odrzańskie, Maślice, Stabłowice;

2. wpisanie ww. inwestycji do planu finansowego miasta;

3. podjęcie działań w celu realizacji inwestycji opisanej w pkt. 1

 


Mateusz Adamczyk - działacz społeczny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz Adamczyk - działacz społeczny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...