Petycja w sprawie pozostawienia znaku zakazu wjazdu na ulicę Ratajów

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o pozostawienie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej.

Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała  radykalne uspokojenie ruchu na ulicy Ratajów. Osiedlowa ulica, będąca częściowo strefa wyciszonego ruchu przestała być alternatywną drogą dla ulicy Grota Roweckiego.

Wprowadzona zmiana ruchu rozwiązała szereg problemów. Przede wszystkim ruch samochodowy z ulicy Ratajów powrócił na ulicę Grota Roweckiego, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo dzieci idących co rano ulica Ratajów do szkoły. Dodatkowo to rozwiązanie spowodowało upłynnienie ruchu na ulicy Grota Roweckiego, ponieważ zmniejszyła się ilość samochodów wyjeżdżających z ul. Przystankowej.

Zadowolenie mieszkańców po tej zmianie ruchu jest wyrażnie odczuwalne, dlatego wnioskujemy o nie usuwanie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów oraz znaków zakazu skrętu z ulicy Parafialnej w ulicę Ratajów z obu kierunków.

Reorganizacja ruchu na ul. Ratajów miała być rozwiązaniem tymczasowym. Patrząc jednak na wysokie koszty inwestycji oraz korzyści z niej płynące dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wojszyc, wnioskujemy o jej utrzymanie bezterminowo.

Z wyrazami szacunku

 

Mieszkańcy Wojszyc.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...