Petycja w sprawie sfinansowania badań klinicznych nad działaniem amantadyny w przebiegu Covid-19.

Szanowny Panie Prezesie!  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą i apelem o podjęcie działań w celu przeprowadzenia badań klinicznych nad skutecznością amantadyny u chorych z COVID-19. W czasie, kiedy koronawirus czyni spustoszenie w naszym kraju i na całym świecie, gospodarka stoi na skraju zapaści, wiele osób umiera, a lekarze są bezradni, świat nauki i medycyny ma wyjątkowo odpowiedzialne zadanie - stworzenie skutecznej szczepionki, ale też poszukiwanie leku, który zmniejszy odsetek ofiar śmiertelnych i skróci czas trwania choroby.

Liczne obserwacje przypadków ogłoszonych w mediach, jak również badania i obserwacje pacjentów leczonych amantadyną dla złagodzenia choroby Parkinsona opublikowane w literaturze światowej sugerują, że może on być skutecznym lekiem także w przypadku Covid-19. Jako obywatele zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie przez Agencję Badań Medycznych finansowania badań w tym zakresie. Wierzymy ze ABM jest jedyną instytucja w kraju, która może pomoc w rozwiązaniu tego problemu klinicznego.  

Z poważaniem i nadzieją na pozytywne i szybkie rozpatrzenie prośby

Obywatelki i Obywatele


Monika Grzegorczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Grzegorczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...