Petycja w sprawie udostępnienia dla ruchu turystycznego przejazdu/przejścia Trasą pieszo-rowerową nr 2 w miejscowości Ratowice

Uprzejmie proszę o poparcie w formie podpisu niżej przedstawionej petycji, w celu otwarcia przez Wody Polskie przejścia/przejazdu Trasą rowerowo-pieszą nr 2 na wysokości miejscowości Ratowice, po remoncie śluzy na stopniu wodnym w Ratowicach.

 

 

Ratowice, dnia 24.04.2023 

Użytkownicy Trasy pieszo-rowerowej nr 2

Ratowice-Kotowice  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 we Wrocławiu 

 Petycja w sprawie udostępnienia ruchu turystycznego przejazdu/przejścia Trasą pieszo-rowerową nr 2 w miejscowości Ratowice będącą pod patronatem PTTK, przebiegającą przez most na Młynówce Jeleckiej  (Jaz oraz Śluza na stopniu wodnym w Ratowicach) 

   Uprzejmie wnosimy o umożliwienie ponownego przejścia/przejazdu Trasą pieszo-rowerową nr 2, przebiegającą przez most na Młynówce Jelczańskiej, Jaz oraz most znajdujący się na wyremontowanej śluzie w Ratowicach.

   Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy ukończenia prac budowlanych na śluzie na stopniu wodnym w Ratowicach, który to moment niedawno nastąpił. Informacja jaka do nas dotarła, iż przejście przez w/w. infrastrukturę nie będzie możliwe, jest dla nas nie do przyjęcia gdyż odcina od możliwości korzystania z wielokilometrowych tras spacerowych zarówno mieszkańców kilku podwrocławskich gmin jak i mieszkańców Wrocławia korzystających chętnie z tych tras. Wydaje się być niemożliwym aby utrudnianie turystyki i wypoczynku kilkunastu tysiącom ludzi było polityką Wód Polskich. Uzasadnienie tej decyzji złym stanem techniczny mostu nad Młynówką Jelecką jest całkowicie niezrozumiałe. Koszty remontu drewnianego mostu wydają się być promilem w stosunku do nakładów poniesionych na dotychczasowe prace remontowe. Mając nadzieję że Wodom Polskim zależy na możliwości korzystania przez społeczeństwo z dóbr natury, które częściowo znajdują się w Państwa zasobach zwracamy się o pilne otwarcie w/w szlaku.

   Wiemy, że w powyższej sprawie toczyły się rozmowy z wójtami zainteresowanych gmin i wydawało się, że zawarto porozumienie jednak stanowisko Wód Polskich przekazane następnie samorządowcom było juź całkowicie odmienne od ustaleń i wydaje się całkowicie nie uwzględniać interesu społeczności lokalnych oraz ruchu turystycznego.

   Jaz w Ratowicach jest zarówno wizytówką jak i atrakcją turystyczną a przebiegający przez niego szlak rowerowy był otwarty od “zawsze” dlatego jego zamknięcie jest zupełnie niezrozumiałe i odczuwane przez społeczność jako przeciwne powszechnym oczekiwaniom. Utrudnienie przeprawy powoduje nie tylko ogólny sprzeciw ale doprowadza do niebezpiecznych sytuacji, kiedy co bardziej niecierpliwi turyści napotykając na trasie przeszkody pokonują je z narażeniem życia i zdrowia. Jedynie pracownicy Wód Polskich pokonują tę podobno wymagającą remontu przeprawę bez przeszkód pieszo i nie tylko… (na powyższe stwierdzenia posiadamy potwierdzenie w dokumentacji fotograficznej).

  Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności oczekujemy, że w najbliższym możliwym czasie przejście oraz przejazd Trasą pieszo-rowerową nr 2, przebiegającą przez miejscowość Ratowice zostanie umożliwione dla ruchu turystycznego. Mamy nadzieję, że nasza prośba zostanie spełniona i niedługo wszyscy będziemy mogli cieszyć się użytkowaniem danej trasy. 

  Z wyrazami szacunku   

  Do wiadomości:

 

  1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  2. Urząd Gminy Czernica
  3. Urząd Gminy Siechnice
  4. PTTK. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wrocławski
  5. Dolnośląska Izba Turystyki  

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Aneta będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...