Petycja w sprawie uszanowania dorobku Prof. Jerzego Sadowskiego

SPOŁECZNA PETYCJA W SPRAWIE GODNEGO USZANOWANIA  DOROBKU PROFESORA JERZEGO SADOWSKIEGO

WSPÓŁTWÓRCY KRAKOWSKIEJ KARDIOCHIRURGII

i umożliwienie Profesorowi wykonywania swego zawodu kardiochirurga operatora

w Krakowie w Szpitalu im. Jana Pawła II

 

 

Szanowny Panie Marszałku,

          Domagamy się godnego uszanowania dorobku Pana Profesora Jerzego Sadowskiego, wybitnego kardiochirurga, światowej klasy specjalisty, wspaniałego człowieka i wielkiego lekarza.

          To wielka pomyłka, że w Szpitalu im . Jana Pawła II w Krakowie którego Pan jest „organem założycielskim” nie ma  miejsca dla jednego z najlepszych i najsprawniejszych operatorów, współtwórcy Krakowskiej Szkoły Kardiochirurgii, uznanego na całym świecie autorytetu. Dyrekcja szpitala, który Pan Marszałek nadzoruje pozbywa się w Pana Profesora w sposób najhaniebniejszy, proponując mu zamiast bloku operacyjnego miejsce w przychodni przyszpitalnej. Nie do pomyślenia jest sytuacja, aby Pan Profesor nie miał możliwości operowania pacjentów w swoim rodzimym ośrodku – miejscu, które wraz z Profesorem Dziatkowiakiem tworzył i budował od pierwszego „wkopania” przysłowiowej łopaty w ziemię. To w tym krakowskim szpitalu Profesor ratował życie wielu tysiącom pacjentów, tu spędził większą część swojego życia zawodowego, to tutaj Profesor wraz ze swoim zespołem dokonał pierwszych transplantacji serca, to w tym szpitalu budował potęgę krakowskiej kardiochirurgii,  a w 2005 roku wszczepiając pierwszą w świecie bezszwową zastawkę - o Szpitalu im. Jana Pawła II usłyszał cały świat.

          Zarówno Szpital im. Jana Pawła II jak i Zarząd Województwa - Włodarze miasta mają  bardzo wiele do zawdzięczenia Profesorowi – człowiekowi, który nigdy o szpitalu nie powie inaczej jak "mój szpital" - mając zawsze wielki szacunek do tego miejsca, swoich kolegów i personelu kliniki. To właśnie Profesor Sadowski rozsławia dobre imię szpitala, to w środowisku kardiologicznym i kardiochirurgicznym Kraków znany jest właśnie z dokonań Profesora Sadowskiego i Jego Zespołu.

          Przykre i bulwersujące jest to, że Profesor Sadowski doczekał chwili, gdzie we "własnej" klinice, której oddał praktycznie całe swoje zawodowe życie - nie ma dla niego miejsca przy stole operacyjnym i to bez żadnej merytorycznej przesłanki.

Jest jeszcze czas, by naprawić ten błąd i o to w niniejszej petycji prosimy Pana Marszałka

           Nie przekonują nas argumenty o wieku emerytalnym Profesora, albowiem kardiochirurgia ma swoją specyfikę, jest to specjalizacja, w której doświadczenie operacyjne ma ogromne znaczenie, często na wagę ludzkiego życia. Ani prawo wykonywania zawodu lekarza, ani żadne dyrektywy i rozporządzenia nie określają kiedy czynny operator ma zaprzestać swojej pracy, natomiast etyka zawodowa daje obowiązek, ale i prawo  chirurgowi kiedy odejść od stołu operacyjnego.  Pan Profesor nadal wykonuje zabiegi na mistrzowskim poziomie, a swoim doświadczeniem może dzielić się z młodszymi kolegami stojąc przy stole operacyjnym.

          Kraków obok Zabrza i Warszawy zawsze słynął jako jeden z trzech najlepszych ośrodków kardiochirurgicznych w kraju, zatem dlaczego Profesor Sadowski może swoją wiedzą i doświadczeniem służyć pacjentom w Zabrzu i tam operować , a nie może tego robić w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie? . Należy wspomnieć, że Profesor Sadowski ma 10 x wyższą ocenę akademicką niż średnia całego Wydziału CM UJ.

          Prosimy zatem o zrewidowanie planów zarządzajacych Szpitalem im. Jana Pawła II w Krakowie odnośnie braku możliwości przedłużenia kontraktu na wykonywanie zabiegów operacyjnych przez Profesora Jerzego Sadowskiego. Chcemy w dalszym ciągu mieć możliwość leczenia przez tak wybitnego specjalistę i jako byli i potencjalni pacjenci a także Pana wyborcy chcemy korzystać z jego wiedzy i doświadczenia.

Z poważaniem,  

Pacjenci i Wyborcy

 

Do wiadomości:

- Dr n.med. Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia

- Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego Sejmik Województwa Małopolskiego

- Piotr Ćwik- Wojewoda Małopolski

- Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

- Prof.dr hab.med  Wojciech Nowak - Rektor UJ

- Prof.dr hab. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ

- Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek - Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum  

- Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska  - Dyrektor MOW NFZ  

- Dr n.med. Maciej Hamankiewicz – Prezes naczelnej Izby Lekarskiej

- Prof. dr hab. med. Jacek Różański - Konsultant Krajowy ds Kardiochirurgii

- Rada Miasta Krakowa


Pacjenci i Wyborcy    Skontaktuj się z autorem petycji