Petycja w sprawie utrzymania właściwej opieki stomatologicznej chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Petycja

              My, chorzy na hemofilię, oraz rodzice dzieci chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, a także inne osoby, które wspierają chorych, pragniemy zdecydowanie zaprotestować przeciwko decyzji dotyczącej zlikwidowania stanowiska asysty stomatologicznej w gabinecie stomatologicznym.

            Z powodu braku niezbędnej asysty, prowadzenie zabiegów stomatologicznych w ośrodku referencyjnym  leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych, jakim jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii, oraz utrzymanie gabinetu z odpowiednimi warunkami dla leczenia pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, stanie się niemożliwe.

             Chorzy z zaburzeniami krzepnięcia krwi w przypadku pojawienia się problemów stomatologicznych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia hematologicznego. W Polsce większość lekarzy dentystów obawia się leczenia chorych na skazy krwotoczne i odmawia zajmowania się nimi. Niewiele jest miejsc, gdzie stomatolodzy współpracują z hematologami. Wielu pacjentów, z uwagi na utrudniony dostęp do leczenia stomatologicznego, ma bardzo zły stan jamy ustnej i wymaga wieloetapowego leczenia czy mnogich ekstrakcji. Istnieją także sytuacje, w których konieczna jest hospitalizacja. Taka możliwość od wielu lat istnieje w IHiT. Brak wsparcia, które obecnie zapewnia gabinet stomatologiczny, uniemożliwi chorym na hemofilię prowadzenia leczenia, a także pozbawi ich pomocy w stanach nagłych.

            Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodków leczenia skaz krwotocznych funkcjonujących zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez Parlament Europejski. Prowadzenie ośrodka referencyjnego leczenia chorych na hemofilię, którym zgodnie z Narodowym Programem Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych (2024-2028) przyjętym przez Ministra Zdrowia jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii, stanie się niemożliwe bez zapewnienia wszechstronnej i kompleksowej opieki stomatologicznej, jaką do tej pory oferował Instytut Hematologii i Transfuzjologii.             Instytut Hematologii i Transfuzjologii przez lata zapewniał leczenie stomatologiczne chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne oraz cierpiącym na inne choroby rzadkie, którego nie chcieli podjąć się stomatolodzy w innych częściach Polski. Dlatego dla pacjentów chorych na choroby rzadkie takie jak hemofilia bardzo ważne jest utrzymanie obecnego poziomu leczenia. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o utrzymanie w IHiT odpowiednich warunków do leczenia pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, z uwzględnieniem asysty stomatologicznej.


Polskie Stowarzysznie Chorych na Hemofilię    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polskie Stowarzysznie Chorych na Hemofilię do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...