Petycja w sprawie utworzenie tymczasowego przystanku autobusowego linii 147 oraz 119, „na żądanie” o nazwie „Szkoła Bronowska” dzielnica Wawer.

Warszawa, dnia 08.05.2023  

Fundacja Pomocy Ludziom
z Niepełnosprawnościami
Al. Jerozolimski 81 lok. 7.10
00-950 Warszawa
KRS 0000718720
NIP 5223113784
REGON 369481605


Szkoła Podstawowa Niepubliczna
Przy Fundacji Pomocy Ludziom z
Niepełnosprawnościami

Ul. Bronowska 18 Warszawa

  Zarząd Transportu Miejskiego
                                                                m.st. Warszawy
                                                               ul. Żelazna 61
                                                                 00-848 Warszawa

 

 PETYCJA WS. URUCHOMIENIA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO


Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami działając w imieniu i na rzecz uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie (adres: 03-995 Warszawa, ul. Bronowska 18, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 146439895; NIP: 533-36-303941; RSPO: 64382) niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie przystanku autobusowego linii 147 oraz 119, „na żądanie” o nazwie „Szkoła Bronowska” dzielnica Wawer.

Powyższa prośba podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym chodnika znajdującego się po jednej stronie drogi i stanowiącego jedyny element drogi dla pieszych, złym stanem technicznym nawierzchni ulicy i brakiem perspektywy na poprawę ze względu na planowaną sieć wodno-kanalizacyjną na lata 2025-2026. W chwili obecnej, osoby z niepełnosprawnością nie są w stanie pokonać tej trasy poruszając się na wózku inwalidzkim, podobnie jak rodzice z małymi dziećmi – chodnik jest nie równy, płytki są niestabilne. Ponadto woda opadowa zalega na nierównej nawierzchni drogi, nie odpływa, tworząc ogromne kałuże, potem błoto lub błoto śniegowe. W takich sytuacjach przejście pieszo odcinka od przystanków zlokalizowanych na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego i ul. Bronowskiej w kierunku ul. Wodniaków, każdorazowo wiąże się z ochlapaniem każdego pieszego.

Stan chodnika nie pozwala uczniom z niepełnosprawnościami na bezpieczne wyjście z placówek, co przyczynia się do permanentnego łamania prawa do dostępności w obszarze architektonicznym (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Również osoby, które pomimo samodzielnego poruszania się, wymagają asysty opiekuna (np. konieczność chodzenia za rękę) - chodnik na odcinku od przystanku Bronowska do przystanku Wodniaków nie pozwala na bezpieczne poruszanie się dwóch osób w jednym kierunku, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie może przejechać tego odcinka ze względu na stan chodnika. Tym samym staje się więźniem szkoły, całkowicie uzależnionym od specjalistycznego transportu.

Biorąc pod uwagę planowanie przez Urząd Dzielnicy Wawer przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej kolejną część ul. Bronowskiej, a tym samym odroczenie w czasie remontu chodnika i ulicy, przystanek na żądanie w miejscu usytuowanym w pobliżu szkoły, pozwoli niepełnosprawnym uczniom, kadrze, opiekunom osób z niepełnosprawnościami na skorzystanie z bezpiecznej formy transportu do/z Placówki a tym samym na z dostępności w celu pokonywania obecnie nieprzekraczalnych barier. Obecna sytuacja ogranicza osobom z niepełnosprawnościami dostępność do infrastruktury miejskiej jednocześnie ujmując ich godności i odbiera prawo do równego korzystania z obiektów użyteczności publicznej.

Mając na uwadze zarówno prawo do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, jak i znaczącą liczbę potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej zamieszkujących pobliskie osiedla, pracowników wspomnianych budynków biurowo usługowych, zwracamy się z prośbą o rozważenie uruchomienia przystanku autobusowego bezpośrednio przy ul. Bronowskiej 18. W Szkole pracę świadczy ok. 40 pracowników, do szkoły uczęszcza 43 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, wymagających opieki osoby dorosłej,  co już przekłada się na około 120 użytkowników i potencjalnych pasażerów, przy czym w sąsiedztwie zlokalizowane są jeszcze budynki biurowe z kolejnymi dziesiątkami użytkowników oraz przedszkole niepubliczne i szkoła.

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom zgłaszanym przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami, pracowników naszej szkoły oraz pobliskich placówek edukacyjnych, najemców i mieszkańców, zwracam się o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji i utworzenie przystanku autobusowego (na żądanie) „Bronowska Szkoła” co umożliwi realizację zapisu Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych (art. 14 ust. 2).    

ulica_Bronowska_(1).jpgulica_Bronowska_(2).jpgulica_Bronowska_(3).jpgulica_Bronowska_(4).jpgulica_Bronowska_(5).jpgulica_Bronowska_(6).jpgulica_Bronowska_(7).jpg  


Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Al. Jerozolimski 81 lok. 7.10 00-950 Warszawa KRS 0000718720 NIP 5223113784 REGON 369481605 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Ul. Bronowska 18 Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Al. Jerozolimski 81 lok. 7.10 00-950 Warszawa KRS 0000718720 NIP 5223113784 REGON 369481605 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Ul. Bronowska 18 Warszawa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...