Petycja w sprawie wydłużenia nauki niepełnosprawnym uczniom.

 

 

Jako rodzice uczniów szkół specjalnych jesteśmy głęboko zaniepokojeni proponowanymi zmianami nowej reformy oświaty, które zmniejszają ilość etapów edukacyjnych w systemie szkół specjalnych.

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012r.) na każdym etapie edukacyjnym można przedłużyć czas edukacji dziecka w szkole specjalnej o 1 rok, co powoduje, że w całym okresie edukacji można przedłużyć ją maksymalnie o 4 lata. W świetle obowiązujących przepisów uczeń może korzystać z nauki do ukończenia 24 roku życia. W proponowanym systemie edukacyjnym korzystanie z nauki w szkole do tego wieku nie jest możliwe.

Likwidacja jednego etapu edukacyjnego spowoduje skrócenie nauki naszych dzieci.

 

Dlatego też jako rodzice uczniów szkół specjalnych wnioskujemy o przywrócenie istniejącej w przeszłości możliwości przedłużenia nauki na każdym etapie edukacyjnym o więcej niż 1 rok, co stworzy warunki dla kształcenia uczniów szkół specjalnych do zagwarantowanego ustawowo 24 roku życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Petycja trafi do p.Anny Zalewskiej(MEN), p. premier Beaty Szydło, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych. Prosimy o podpisy wszystkich , którym dobro osób niepełnosprawnych nie jest obojętne.