Petycja w sprawie wykorzystania zasobów Polski dla rozwoju gospodarczego

Polska to unikat w jednoczącej się Europie. Idealne położenie geopolityczne przy przebogatych zasobach energetycznych takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz ogromne zasoby geotermalne, to wielka szansa dla bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i jednoczącej się Europy. Kolejnym atutem Polski jest stan zasobów przyrodniczych, będący pochodną polskiej mentalności kształtowanej przez kościół katolicki. Dzięki polskiemu tradycyjnemu rodzinnemu rolnictwu, Polskim Lasom Państwowym oraz polskiej szkole ochrony przyrody głęboko zakorzenionej w wiedzy ekologicznej przy pomocy tych wielotysięcznych organizacji społecznych rozumiejących przyrodę, jak Polski Związek Łowiecki i Polski Związek Wędkarski posiadamy wszystkie rodzime gatunki zwierząt, roślin i grzybów występujące w tej strefie geograficznej. To wzór dla jednoczącej się Europy i szansa dla Polski na osiągnięcie godnego ekwiwalentu za wytwarzanie o najwyższej jakości produkty roślinne i zwierzęce, tak mocno poszukiwane obecnie na świecie.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski od dwudziestu lat działa na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych Polski dla dobra Polski i dobra Europy. Dzięki ofiarności ludzi, wspomaganej przez Radio Maryja, TV Trwam i Masz Dziennik zebraliśmy ponad 3,5 miliona podpisów w obronie polskich lasów państwowych i polskiej ziemi. Broniliśmy skutecznie polskiego honoru w Puszczy Białowieskiej i działaliśmy na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego Polski. Na podstawie prawidłowego użytkowania węgla i lasów gospodarczych pokazaliśmy, że można działać racjonalnie dla dobra człowieka i przyrody. W wynegocjowanym w 2015 roku Porozumieniu Paryskim pokazaliśmy Polskę zarówno jako lidera w czystej produkcji, jak i świetnego negocjatora budującego kompromis wśród państw borykających się z takimi wielkimi problemami jak brak wody, pustynnienie, zanikanie dziko żyjących gatunków, głód i migracje. Polska pozycja nie podoba się wszystkim, a w szczególności nurtom lewicowo liberalnym rozprzestrzeniającym się w jednoczącej się Europie. Polska wymaga więc promowania swoich atutów w skali międzynarodowej i obecności ludzi potrafiących z godnością taką działalność prowadzić. Szansą na to są tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego i wybór trych, którzy są wiarygodni w swym postępowaniu i dumni ze swojej Ojczyzny.

Zwracamy się o głosowanie na te Komitety Wyborcze i tych kandydatów, którzy są prawdomówni i gwarantują, że będą:

- działać na rzecz ochrony Rodziny, której podstawą jest związek kobiety i mężczyzny i obrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci,

- działać na rzecz ochrony polskiej tradycyjnej wsi będącej bastionem bezpieczeństwa żywnościowego naszej Ojczyzny,

- chronić własności polskiej ziemi  w tym Polskich Lasów Państwowych,

- bronić bezpieczeństwa energetycznego kraju i pamiętając, że największą "wadą" polskiego wegla jest to, że jest polski,

- przywracać normalność, a więc posługiwać się wiedzą i etyką w użytkowaniu roślin i zwierząt korzystając z pomocy pasjonatów ochorny przyrody z takich masowych, niezwykle zasłużonych dla polskiej przyrody stowarzyszeń, jak Polski Związek Łowiecki i Polski Związek Wędkarski.

 

 


Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook