Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta w Piszu

Szanowny Panie Burmistrzu!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.
Jako mieszkańcy Pisza i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć interesantów nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób.
Urząd Miejski pracuje w godzinach od 7.15 do 15.15, dla wielu osób takie godziny otwarcia Urzędu Miejskiego skutkują brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy.

Stoimy na stanowisku, że Urząd Miejski powinien koncentrować się przede wszystkim na potrzebach mieszkańców, zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do godzin późniejszych niż godzina 13.00 czy 14.00, jak również mieszkańców dojeżdżających do zakładów pracy poza Piszem (wyjeżdżających do pracy przed godziną 7.00 i wracających po godzinie 15.00).

Niestety, mimo postępującej cyfryzacji wielu spraw nie da się załatwić przez Internet, bez osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim np. wyrobienie dowodu osobistego itd.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego. Proponujemy wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, gdy Urząd Miejski będzie pracować w późniejszych godzinach - tj. do godziny 18.00. Podobne rozwiązanie stosują już inne urzędy w naszym województwie, jak np. Urząd Gminy Ełk, (oczywiście respektując regulacje prawne dotyczące wymiaru czasu pracy pracowników urząd w poniedziałki pracuje w godzinach 10.00-18.00).
Jesteśmy przekonani, że wydłużenie godzin przyjęć interesantów Urzędu Miejskiego przynajmniej w jednym dniu tygodnia stanowiłoby duże ułatwienie dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe i spotkałaby się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Liczymy na przychylne potraktowanie naszej prośby.


Marcin Pilch - dla lepszego Pisza    Skontaktuj się z autorem petycji