Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta w Piszu

Szanowny Panie Burmistrzu!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.
Jako mieszkańcy Pisza i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć interesantów nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób.
Urząd Miejski pracuje w godzinach od 7.15 do 15.15, dla wielu osób takie godziny otwarcia Urzędu Miejskiego skutkują brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy.

Stoimy na stanowisku, że Urząd Miejski powinien koncentrować się przede wszystkim na potrzebach mieszkańców, zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do godzin późniejszych niż godzina 13.00 czy 14.00, jak również mieszkańców dojeżdżających do zakładów pracy poza Piszem (wyjeżdżających do pracy przed godziną 7.00 i wracających po godzinie 15.00).

Niestety, mimo postępującej cyfryzacji wielu spraw nie da się załatwić przez Internet, bez osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim np. wyrobienie dowodu osobistego itd.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego. Proponujemy wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, gdy Urząd Miejski będzie pracować w późniejszych godzinach - tj. do godziny 18.00. Podobne rozwiązanie stosują już inne urzędy w naszym województwie, jak np. Urząd Gminy Ełk, (oczywiście respektując regulacje prawne dotyczące wymiaru czasu pracy pracowników urząd w poniedziałki pracuje w godzinach 10.00-18.00).
Jesteśmy przekonani, że wydłużenie godzin przyjęć interesantów Urzędu Miejskiego przynajmniej w jednym dniu tygodnia stanowiłoby duże ułatwienie dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe i spotkałaby się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Liczymy na przychylne potraktowanie naszej prośby.


Marcin Pilch - dla lepszego Pisza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Pilch - dla lepszego Pisza do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...