Petycja w sprawie zmniejszenia pensum nauczycieli języka polskiego

Minister Edukacji Narodowej

Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze!

Apelujemy o zmniejszenie pensum nauczycieli języka polskiego do 15 godz. tygodniowo przy zachowaniu tych samych warunków finansowych. Swoją prośbę motywujemy dbałością o rzetelne wykonywanie swoich obowiązków oraz dobrem uczniów. Język polski to przedmiot, z którego zdaje się egzaminy zewnętrzne obowiązkowo na każdym etapie nauczania. To tu kształtuje się podstawową kluczową umiejętność, jaką jest komunikacja. Nauczanie języka ojczystego wymaga ze strony nauczycieli ogromnego zaangażowania. 

Praca polonisty to nie tylko codzienne przygotowanie się do prowadzonych zajęć, ale także:
-bieżące czytanie lektur szkolnych,
-sprawdzanie prac uczniów, 
-przygotowanie uroczystości szkolnych, także tych o charakterze patriotycznym, -redagowanie tekstów na strony internetowe szkół i innych pism użykowych,
-sprawdzanie próbnych sprawdzianów/egzaminów końcoworocznych, matur,
-przeprowadzenie diagnoz na wejście i tworzenie z nich raportów,
- tworzenie własnych sprawdzianów, kartkówek, kart pracy.

Chcemy dobrze wykonywać swoje obowiązki, ale nie kosztem życia rodzinnego oraz własnego zdrowia. Nie chcemy również sfrustrowani i zmęczeni przygotowywać się do zajęć czy sprawdzać uczniowskich prac. W tej chwili, aby pracować na etacie szkolnym w szkole podstawowej, w pełni jego wymiaru, potrzebujemy 4 klas, a w szkole ponadpostawowej 5. Często jest to ok. 100 uczniów, których mamy obowiązek nauczyć pisać. Aby spełnić ten obowiązek, uczniowie muszą pisać prace, a my formułować informację zwrotną. Średnio sprawdzenie jednej pracy i napisanie do niej komentarza to ok. 20 minut w szkole podstawowej i ok. 30 minut w szkole ponadpodstawowej, co w ciągu miesiąca daje odpowiednio ok. 30 lub 50 godz. przeznaczonych na kształtowanie umiejętności pisania. W szkołach zawodowych nauczyciel języka polskiego musi uczyć w ośmiu klasach, aby mieć zagwarantowany etat. Pamiętamy o 40- godzinnym tygodniu pracy i chcemy wykonywać swoje obowiązki dobrze: stosować technologię w uczeniu, rozwijać kompetencje, kształtować postawy. To wszystko wymaga jednak czasu poświęconego na przygotowanie do lekcji i refleksję. Nie da się tego zrobić szybko, nie da się tego zrobić dobrze, będąc zmęczonym. Chcielibyśmy, aby naszym lekcjom towarzyszyły entuzjazm i zaangażowanie. Prosimy o zmniejszenie pensum nauczycieli języka polskiego.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zmianę, nauczyciele języka polskiego


Dorota Kujawa- Weinke    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dorota Kujawa- Weinke do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook