Petycja ws. wygospodarowanie większego pomieszczenia dla Ogniska Marymont

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.       

Pan Paweł Michalec

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa                                                                                        

My, rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do Ogniska Marymont, jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy tej placówki. Ognisko doskonale spełnia swoje zadania, wspomaga nasze dzieci w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich zainteresowań. Zadania wykonywane przez osoby pracujące w Ognisku są tym trudniejsze, a dla nas jeszcze bardziej ważne, z uwagi na niepełnosprawność naszych dzieci. Ogniskowe „ciocie i wujkowie” wkładają w swoją trudną pracę mnóstwo serca i zaangażowania. Wspierają nas, rodziców w codziennej pracy z dziećmi.

W Ognisku znajdują dla siebie miejsce nie tylko dzieci ale i absolwenci – w sumie 55 osób.  Niepokój budzą w nas plany przeniesienia Ogniska do innych pomieszczeń na czas remontu dotychczasowej siedziby przy ul. Paska 10. Dziękujemy za wygospodarowanie na ten cel pomieszczenia przy ul. Marii Kazimiery. Obawiamy się jednak, że zaproponowana wielkość lokalu nie jest wystarczająca, żeby Ognisko mogło prawidłowo i skutecznie realizować swoje zadania. Trzeba zauważyć, że Ognisko nie będzie już mogło korzystać z infrastruktury szkoły. Nasze dzieci, z uwagi na ich niepełnosprawność, bardzo źle znoszą nadmierne zatłoczenie. Taka sytuacja może bardzo utrudnić pracę, a nawet uniemożliwić udzielanie wsparcia wszystkim podopiecznym Ogniska. Dla prawidłowego funkcjonowania Ogniska Marymont udzielającego profesjonalnego i ogromnego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom konieczne jest wygospodarowanie większego pomieszczenia dla Ogniska o powierzchni co najmniej 120-180 m. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zagospodarowanie lokali bezpośrednio sąsiadujących ze wskazanym lokalem.   

Gratulujemy tak dobrze i prężnie działającej placówki. Te stwierdzenia nie są gołosłowne - potwierdzają je uśmiechy na twarzach naszych dzieci, gdy słyszą o Ognisku. Dziękujemy za jej istnienie i prosimy o wsparcie lokalowe umożliwiające dalsze, prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wierzymy, że uda się rozwiązać ten trudny problem. Dla nas wartość pracy wykonywanej z naszymi dziećmi w Ognisku jest ogromna. Trzeba koniecznie zapewnić mu miejsce do działania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie, jednak prosimy o wsparcie w tej bardzo ważnej sprawie.                                                                       

z poważaniem

Rodzice i opiekunowie dzieci

objętych opieką Ogniska Marymont                                                                                                                                                                    

Do wiadomości:

Pan Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

Pan Jarosław Adamczuk - Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  
Facebook