Poparcie dla budowy drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy obecni i przyszli Mieszkańcy!

sformułowanie „Twoja przestrzeń” najlepiej oddaje mnogość walorów osiedla Mieszkaj w Mieście. Realizując je, stawiamy nie tylko na obiekty mieszkalne, ale również ich otoczenie. Nie tylko to bezpośrednie, ale także w pobliskiej okolicy. Dlatego właśnie jako Henniger Investment S.A. zdecydowaliśmy się pokryć koszt projektu budowlanego i wykonawczego publicznego parku zaplanowanego tuż obok Osiedla Wizjonerów i wraz z pozwoleniem na budowę przekazaliśmy kompletną dokumentację inwestorowi, którym jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

Aby powstanie parku było możliwe, niezbędne jest powstanie drogi dojazdowej do działek należących do gminy, usytuowanych na terenie po dawnym motelu Krak na skrzyżowaniu ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej, a także do budynku hotelu Crown Piast usytuowanego na działce przylegającej do planowanej drogi. Jej lokalizacja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim z projektem wspomnianego parku. Jej budowa umożliwi natomiast zagospodarowanie obecnej drogi dojazdowej prowadzącej do hotelu Crown Piast właśnie na potrzeby parku. Poniżej dostępny jest link do mapy przygotowanej do celów projektowych przedmiotowej drogi – jezdni wraz z miejscami postojowymi, która umożliwi dojazd do wspomnianych działek od strony ulicy Wizjonerów oraz ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od ulicy Radzikowskiego:

http://mobilnykrakow.pl/wp-content/uploads/2020/04/01_Wizjoner_w-Plan-sytuacyjny.pdf

Tym samym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie niniejszej petycji adresowanej do Rady Dzielnicy VI Bronowice, wyrażającej poparcie dla powstania tejże drogi. Jesteśmy przekonani, że Państwa liczne zaangażowanie w przedmiotowej sprawie pozwoli przybliżyć powstanie publicznego parku, który będzie dobrem wspólnym dla naszej najbliższej okolicy. Petycję można podpisać do 7 lipca 2020 r., podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania:

a) elektronicznie na stronie https://www.petycjeonline.com/petycjawsparku ,
b) w naszym klubie osiedlowym K2O w godzinach jego otwarcia,
c) w biurze sprzedaży MWM przy ul. Katowickiej 41 w Krakowie od poniedziałku do soboty między 10:00 a 18:00, w środy od 10:00 do 20:00.


Henniger Investment S.A.    Skontaktuj się z autorem petycji