'Pielęgnacja zieleni' na terenie Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2020

Drodzy Sąsiedzi,

Jeśli nie cieszy Was taki widok:IMG_20200218_163249_3-COLLAGE3.jpg

Proszę poświęćcie te kilka minut, przeczytajcie oraz podpiszcie.

Dziękuję

Sąsiad

 

Treść pisma do spółdzielni:

Jako mieszkańcy Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jesteśmy wstrząśnięci, zaskoczeni i zbulwersowani skalą działań, które rzekomo miały być ‘pielęgnacją zieleni’ na terenie Spółdzielni.

Chodzi głównie o przeprowadzone przycinki dorosłych, zdecydowanie ponad 20letnich drzew (gatunków m.in. Dąb czerwony ‘Quercus rubra’, Brzoza ‘Betula verrucosa’ i Modrzew ‘Larix decidua Mill.’) w dniach 14-18.02.2020 przy blokach nr 14 i 20 przy ul. Podhalańskiej oraz między blokami 3, 5, 7, 11 przy ul Sikorskiego oraz przed blokami nr 17 i 76 oraz w innych lokalizacjach.

 

Nie negujemy konieczności prowadzenia przycinek jako formy pielęgnacji zieleni czy nawet wycinek drzew gdy jest to uzasadnione np. względami bezpieczeństwa ale żądamy by działania w tym zakresie były prowadzone gdy jest to rzeczywiście uzasadnione, poparte rzetelną analizą, w oparciu o przepisy prawne oraz odpowiednią wiedzę i dbałość o dobro wspólne jakim jest zieleń miejska.

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyraźnie wskazuje na swojej stronie internetowej

że zgodnie z wiedzą dendrologiczną optymalny zakres cięć bezpieczny dla drzew wynosi do 15% korony drzewa. Jeśli jednak konieczne jest obcięcie większej ilości gałęzi, warto rozłożyć te prace na klika lat. Dzięki temu drzewo będzie zdrowsze, bo łatwiej przystosuje się do usunięcia dużej części liści, które dostarczają niezbędnych związków organicznych dla rośliny.”

 

Prawo dopuszcza cięcia w koronie drzewa jedynie wówczas, gdy gałęzie są obumarłe lub nadłamane. Mogą być usuwane również gałęzie wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, choćby te, które uniemożliwiają poruszanie się chodnikiem lub dotykają elewacji budynku. Za prawidłową pielęgnację uznaje się także kształtowanie koron młodych drzew (do 10 lat) i utrzymywanie nadanego im kształtu”

 

Z dokumentacji fotograficznej (zał. 1) wynika, że zakres cięć większości drzew wyraźnie przekroczył 30% korony, wycięte zostały zdrowe konary i gałęzie drzew, nie spełniające powyższych kryteriów, szczegółowo określonych w Ustawie O Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004r.

Dodatkowo rozjeżdżone w rejonie prac trawniki (głębokie ślady opon – patrz zał. 1) wskazują na brak przygotowania i profesjonalizmu firmy przeprowadzającej cięcia.

Faktem jest istnienie wielu mitów i powielanych opinii na temat konieczności i sposobów tak zdecydowanych cięć w obrębie zieleni miejskiej, jednak wiele profesjonalnych źródeł oraz wyspecjalizowanych fachowców w tej dziedzinie wyraźnie wskazują, że takie ‘ogławianie’ koron dorosłych drzew do jakiego doszło na terenie NSM wpływa na pogorszenie się stanu tych drzew, ich wytrzymałości na wyginanie, wpływa na rozwój grzybów i chorób, stopniowe usychanie i zwiększanie przez to niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

 

Jako mieszkańcy jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce powinniśmy cenić każde, zwłaszcza zdrowe i dorosłe drzewo, którego wpływ na otoczenie wykracza znacznie poza wymiar estetyki a wpływa korzystnie na cały szereg ważnych dla nas mieszkańców czynników takich jak choćby:

 • stan powietrza (produkcja tlenu, pochłanianie CO2, zanieczyszczeń, pyłów, itp.)

 • cień, obniżanie temperatury i zwiększanie wilgotności w upalne dni,

 • bioróżnorodność (siedlisko życia i żerowania wielu pożytecznych gatunków organizmów, ptaków, ssaków, owadów...)

 • retencja wody przy gwałtownych i długotrwałych opadach

 • redukcja hałasu, stresu itp.

 • wartość pobliskich nieruchomości i estetyka otoczenia

   

Zanim odwołując się do art. 88 Ust. O Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004r., złożymy wniosek o nałożenie kary za nadmierne przekraczające 30% przycinanie zdrowych drzew na terenie NSM, prosimy o niezwłoczne odniesienie się w formie pisemnej na stronie internetowej Spółdzielni oraz na adresy mieszkańców (wskazane przy podpisach pod niniejszym pismem) do następujących zagadnień:

 

 1. Kto, jakie podmioty wykonały analizę i badanie stanu drzew na terenie Spółdzielni a następnie wspomnianą przycinkę? W jaki sposób i przez kogo z ramienia NSM został on wybrany na wykonawcę tych prac na terenie Spółdzielni?

   

 2. Czy ta firma oraz jej pracownicy/ podwykonawcy posiadają odpowiednie uprawnienia, certyfikaty, szkolenia i przede wszystkim aktualną wiedzę dendrologiczną do wykonywania tego typu prac w zieleni miejskiej?

   

 3. Czy przycięte drzewa zostały zabezpieczone odpowiednimi maściami by przeciwdziałać wnikaniu grzybów, pleśni, drobnoustrojów i innych patogenów mogących wpłynąć na ich zdrowie i żywotność?

   

 4. Czy wykonawca lub zleceniodawca wykonał odpowiednią analizę oraz dokumentację fotograficzną PRZED i po przycince by móc jasno i bez wątpliwości uzasadnić jej potrzebę oraz określić skalę wykonanych prac?

   

 5. W jaki sposób rozliczane są tego typu prace i czy wysokość opłaty jest zależna od ilości roboczogodzin czy ilości/masy/objętości przyciętych gałęzi lub określana w jakiś inny sposób?

   

 6. Czy ktoś ze strony Spółdzielni lub Urzędu Miasta kontrolował na bieżąco działania zleceniobiorcy?

   

 7. Kto jest odpowiedzialny i kto poniesie ewentualne konsekwencje/koszty jeśli w wyniku tej ‘pielęgnacji’ i rozwoju patogenów drzewa nią objęte w kolejnych 2-3 latach będą obumierać?

   

 8. Czy planujecie Państwo jako Spółdzielnia prowadzenie nowych nasadzeń na zarządzanym przez siebie terenie jako kompensację dokonywanych niedawno wycinek i tych ostatnich ‘pielęgnacji’?

   

 9. Czy zaczniecie Państwo jako Spółdzielnia informować mieszkańców o swoich działaniach i zamierzeniach oraz zbierać przed podejmowaniem decyzji ich wiedzę, opinie, sugestie za pośrednictwem powszechnego i bezpłatnego medium wymiany informacji jakim jest choćby strona facebookowa, której Spółdzielnia zrzeszająca tysiące mieszkańców, do tej pory nie ma?

   

 10. Dlaczego radykalne przycinki drzew znajdujących się bezpośrednio przed oknami mieszkańców bloków nr 7 i 76 przy ul. Sikorskiego (które przeprowadzone ponoć na wniosek pojedynczych mieszkańców) nie były w żaden sposób zgłoszone, konsultowane z pozostałymi mieszkańcami?

 

Staramy się wierzyć, że zaistniała sytuacja nie jest wynikiem celowych działań mających na celu pozbycie się tych drzew w imię jakichś prywatnych interesów, działania na złość sąsiadom, czy dla krótkowzrocznych zysków bądź oszczędności. Żądamy jednak by sprawa ta została dokładnie zbadana, przeanalizowana i wyjaśniona a na wypadek wykazania nieprawidłowości, żądamy by osoby za nie odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności i zadośćuczyniły im wprowadzając np. odpowiednią ilość konsultowanych z mieszkańcami nowych nasadzeń w okolicy. Zależy nam na dobru wspólnym. Pragniemy by cała sprawa została w możliwie jak najszybszym czasie nagłośniona i wyjaśniona tak, by w przyszłości nie dopuścić do kolejnych tego typu sytuacji na terenie Spółdzielni jak i poza nią.

Szanujmy zieleń i siebie nawzajem! 

Z wyrazami szacunku, wzburzenia i żalu

 

Poniżej podpisani Mieszkańcy


Bartłomiej Missala    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartłomiej Missala do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...