Pomnik Łódzkich Włókniarek

                                                                                          Prezydent

                                                                                          Miasta Łodzi

                                                                                          Szanowna Pani

                                                                                          Hanna Zdanowska

 

Szanowna Pani Prezydent,

Łódź to miasto o pięknej i bogatej przeszłości. Jej historia jest w dużej mierze związana z włókniarkami. To one na przestrzeni lat w pocie czoła budowały świetność i wielkość naszego miasta. Tak było zarówno w XIX wieku, jak i początkach wieku XX, kiedy to dzięki ciężkiej pracy włókniarek zbudowało się bogactwo i świetność łódzkich fabrykantów i przedsiębiorców. Tak było również w okresie PRL, kiedy to sztandarowymi łódzkimi zakładami były te z branży włókienniczej i bawełnianej.

Historia łódzkich włókniarek jest nie tylko piękna, ale naznaczona również dramatycznymi wydarzeniami. To właśnie włókniarki w 1971 roku zorganizowały strajk, w którym udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy pracownic i pracowników i który jako jedyny w historii PRL zmusił władze do cofnięcia się i odstąpienia od podwyżki cen żywności.

Dramatyczny dla łódzkich włókniarek był również początek lat 90. W wyniku transformacji i upadku większości zakładów z branży włókienniczej i bawełnianej pracę straciło wtedy w Łodzi kilkadziesiąt tysięcy kobiet, które zostały pozostawione bez żadnej pomocy i wsparcia państwa.

Szanowna Pani Prezydent,

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, Łódzkie Dziewuchy DziewuchomFederacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu LekkiegoKlub Krytyki Politycznej w Łodzi i Szacunek dla Łodzi  uważają, że piękna, ale i dramatyczna historia łódzkich włókniarek zasługuje na należyte upamiętnienie. Jest rzeczą niezwykle wstydliwą, iż do tej pory władze naszego miasta nie znalazły odpowiedniej formy na upamiętnienie i oddanie hołdu łódzkich włókniarkom. Na ulicy Piotrkowskiej znajdują się pomniki poetów, pisarzy, artystów, postaci bajkowych, a nawet łódzkich fabrykantów. Wciąż jednak swojego miejsca w sercu Łodzi nie doczekały się włókniarki.

Dlatego apelujemy do Pani Prezydent o podjęcie przez władze Łodzi pilnych działań w celu budowy na ul. Piotrkowskiej Pomnika Łódzkich Włókniarek. Wszyscy jesteśmy to winni tym, które współtworzyły piękną i trudną historię naszego miasta. Przywróćmy pamięć o łódzkich włókniarkach i zbudujmy w sercu Łodzi pomnik poświęcony ich pamięci. Wszak Łódź jest przecież kobietą!


Inicjatywa Polska, Łódzkie Dziewuchy, Federacja NSZZ Przem. Lek., Krytyka Polityczna, Szacunek dla Ł    Skontaktuj się z autorem petycji