Apel - stop masowemu ludobójstwu i grabieży organów wew. w Chinach od praktykujących Falun Gong

 

Zwracamy się z usilnym (pilnym) apelem do rządu Polskiego, wszystkich polskich władz na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, oraz Władz ONZ aby wezwały Chińską Republikę Ludową do wycofania zakazu praktykowania Falun Gong, oraz apelujemy o:

1. Zaprzestanie grabieży narządów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong  

2. Natychmiastowe uwolnienie wszystkich praktykujących Falun Gong i tych, którzy ich popierają (prawników, obrońców praw człowieka, członków rodzin)  

3. Zaprzestanie jakiejkolwiek formy prześladowań względem praktykujących Falun Gong   

4. Prosimy o wszczęcie dalszych śledztw, prowadzących do ścigania sprawców biorących udział w tej zbrodni przeciwko ludzkości.

5. CIPFG* ma prawo do składania tej petycji lub jej kopii do rządów różnych krajów, parlamentów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowych organizacji praw człowieka, celem nakłonienia ich do podjęcia natychmiastowych działań, aby pomóc praktykującym Falun Gong w Chinach w odzyskaniu ich praw i wolności, które w  niezbywalny sposób przypisane są każdemu człowiekowi.                                                                                                                                                                                                          

*Koalicja Do Badania Prześladowań Falun Gong w Chinach

www.cipfg.org, info@cipfg.org

 

 

 

Dlaczego ta sprawa jest istotna


Papież Jan Paweł II w 2002r. uhonorował praktykę Falun Gong za szerzenie najwyższych standardów moralnych, przekazując swoje błogosławieństwo praktykującym Falun Gong na całym Świecie. Mistrz Li Hongzhi, założyciel Falun Gong, otrzymał ponad 1000 dyplomów uznania od przedstawicieli władz na całym świecie (a także m.in. nominację do Nagrody parlamentu Europejskiego im. A. Sacharowa na rzecz wolności myśli i do Pokojowej nagrody Nobla).

Były przywódca partii Jiang Zemin, potraktował wzrastającą popularność Falun Gong jako osobistą zniewagę. Pomimo sprzeciwu ze strony większości członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh, Jiang osobiście przeforsował decyzję, aby 20 lipca 1999 roku rozpocząć prześladowania. Po 20 Lipca 1996 r. Aż po dziś dzień w Chinach Ludowych uśmiercono prawie 1,5 mln praktykujących Falun Gong czujących istnień ludzkich tych dużych, jak również tych małych. Ojców, matek, synów, córek, sióstr i braci mordowanych na ich własnych oczach. Wykraczającym poza wszelkie granice człowieczeństwa jest stosowane na szeroką skalę pobieranie od żywych ludzi organów do transplantacji. Nieludzkie zbrodnie zostały udokumentował m.in. w "Raporcie w sprawie zarzutów o grabież narządów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong w Chinach "Kanadyjski Sekretarz stanu ds. Azji i Pacyfiku David Kligour i międzynarodowy obrońca praw człowieka David Matas. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Edward McMillan-Scott napisał "Istnieje wystarczająco dużo przekonywujących dowodów, aby zaalarmować międzynarodowe społeczeństwo o zbrodni równej ludobójstwu.

Raport:
 http://faluninfo.pl/wp-content/uploads/2011/11/RAPORT_Krwawe_Zniwo.pdf
 
Opierając się tylko na oficjalnie publikowanych statystykach, można obliczyć, że rocznie morduje się samą tą drogą około 8 tysięcy osób. Faktyczna liczba ofiar jest znacznie większa. Na praktykujących dokonuje się prześladowań, psychicznego terroru, nękania rodzin, pozbawiania podstawowych praw człowieka, zsyłania do przymusowych obozów pracy, więzień, ośrodków prania umysłu, stosowania tortur, oraz gwałtów na praktykantkach. Dr Manfred Nowak, Sprawozdawca ds. tortur ONZ, oszacował po swojej wizycie w Chinach w listopadzie 2005 r., że praktykujący Falun Gong stanowią znacznie ponad połowę wszystkich osadzonych w chińskich obozach pracy przymusowej. Domagał się on zamknięcia tych obozów.

Początkowo Falun Dafa została przyjęta z otwartymi rękami przez władze chińskie ze względu na szeroko udokumentowane korzyści zdrowotne płynące z jej uprawiania. Szacowano, że dzięki temu państwo poprzez odciążenie służby zdrowia jest w stanie zaoszczędzić miliardy juanów. Praktykę z wielkim zapałem podjęło wielu wysokiego szczebla urzędników państwowych, oraz służb mundurowych, jak i miliony zwykłych obywateli. Kiedy w 1996 roku została wydana główna książka Falun Gong „Dżuan Falun”, wybijając się na szczyty list bestsellerowych w Chinach, wśród niektórych komunistów pojawiły się obawy, że pseudomarksistowska ideologia partyjna nie będzie w stanie konkurować ze zjawiskiem głęboko duchowym, co więcej solidnie zakorzenionym w tradycyjnej chińskiej kulturze, które w szybkim tempie zyskiwało sobie zwolenników wśród społeczeństwa. Według badań społecznych przeprowadzanych przed 1999 rokiem przez same władze komunistyczne, uprawiało ją od 70 do 100 milionów osób. Książki Falun Gong zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Za korzystny wpływ na zdrowie fizyczne, oraz psychiczne u podejmujących się praktyki, jak również w szerszym rozumieniu za szczególnie pozytywny wpływ na społeczeństwo, Falun Gong zostało uhonorowana ponad 1500 nagrodami.Czym jest Falun Gong?„Falun Gong, znany również jako Falun Dafa jest tradycyjną chińską dyscypliną doskonalenia duchowego o korzeniach wspólnych z buddyzmem. Jest ona połączeniem nauk moralnych z wykonywaniem medytacji i łagodnych ćwiczeń, co w kulturze chińskiej przyjęło się określać ogólnym terminem “czigong”. Stanowią one w swej istocie wyjątkowy i pełen relaksu sposób na poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i umysłowej. Podstawą praktyki Falun Gong są wartości takie jak: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość (po chińsku: Dżen 真, Szan 善, Ren 忍). Falun Dafa uczy, że są to fundamentalne zasady, na których opiera się wszechświat i dlatego osoby praktykujące tą dyscyplinę, starają się stosować je w życiu codziennym.

Falun Gong było do 1999 r. w Chinach największą i najszybciej rozwijającą się praktyką. Szacuje się, że w ciągu zaledwie 7 lat od 1992 roku, kiedy dyscyplinę przekazano publicznie, liczba ćwiczących sięgnęła 70 do 100 mln. ludzi którzy uczynili Falun Gong częścią ich codziennego życia. W Azji tego rodzaju duchowe praktyki określane są jako: droga kultywacji, samodoskonalenie i stanowią ważną części chińskiej tradycji kulturowej. Szkoły taoizmu, buddyzmu, konfucjanizmu wpisują się w te ramy. Stosując tę łagodną praktykę uczniowie Falun Gong pozbywają się interesowności w relacjach międzyludzkich, dochodzą do osiągnięcia stanu głębszego zrozumienia siebie i samoświadomości, czystości wewnętrznej i równowagi – co można określić mianem całościowego, prawdziwego uzdrowienia. Ostatecznie uprawiający osiągają to, co w azjatyckiej tradycji nazywane jest „oświeceniem” bądź „osiągnięciem Tao” („Drogi”). Celem praktyki Falun Gong jest wewnętrzna przemiana samego siebie i częstokroć przekłada się na pozytywne zmiany w otaczającym świecie, a praktykujący staje się cierpliwszym członkiem rodziny, sumienniejszym pracownikiem, więcej dającym z siebie członkiem społeczności, itp.”