Poparcie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie

List poparcia pod wnioskiem o realizację rozbudowy, przebudwy i nadbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej na działce nr ew. 262 ob.21, położonej przt Al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie, w zakresie wynikającym z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Miasta Pruszkowa, a w szczególności rodziców, uczniów i nauczycieli uczęszczających do tej placówki, obejmującą swoim zakresem uzyskanie m.in.: 12 sal lekcyjnych, 4 pokoi pracy indywidualnej, nowoczesnych szatni dla uczniów w poziomie parteru, nowoczesnej biblioteki, czytelni, dużej świetlicy, oddziału zerwoego wraz z przynależnym placem zabaw, pokoju nauczycielskiego z zapleczem socjalnym, zmodernizowanie istniejącego zaplecza kuchennego oraz stołówki, remontu sanitariatów przy salach zajęć wraz z dostosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażeniu obiektu w urządzenia dźwigowe oraz odnawialne źródła energii, wyposażenie istniejących sal zajęć w wentylację mechaniczną wraz z montażem sufitów podwieszanych poprawiających akustykę pomieszczeń, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wykonanie parkingu podziemnego ne 39 miejsc wraz z wykonaniem na jego dachu boiska piłkarskiego, modernizację bieżni oraz mniejszgo boiska do koszykówki, budowę wiaty śmietnikowej, przebudowę wewnętrznego patio oraz modernizację ogrodzenia. 


Beata Dąbrowska Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP3 w Pruszkowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Beata Dąbrowska Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP3 w Pruszkowie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...