Popieram wariant historycznej odbudowy Mostu Tczewskiego

Społeczny Komitet Odbudowy Mostu zdecydowanie opowiada się za koncepcją odbudowy mostu w wariancie historycznym. Przede wszystkim został obalony mit o 300 mln złotych rzekomo potrzebnych do pełnej rekonstrukcji. Według szacunkowych danych przedstawionych przez firmę Europrojekt jest to 142 mln lub 138,9 mln złotych czyli ponad dwa razy mniej niż od lat powtarzano.

Konkurencyjny projekt, który jest faworyzowany przez starostwo (wariant nr 3), obejmujący stworzenie nowoczesnej stylizacji odwołującej się do przęseł Lentze’a i części z 1912 roku, ma kosztować odpowiednio 129 mln (bez wieżyczek) lub 133 mln (z wieżyczkami). Różnice między obiema koncepcjami wahają się zatem od 13 do 6 mln złotych. Jeżeli rekonstrukcja historyczna będzie odbywała się etapami, o co postulujemy od początku, różnica będzie jeszcze mniejsza. Najpierw należy wykonać najpotrzebniejsze prace tj. wymianę przęseł i odbudowę dwóch portali, co przywróci komunikację i zapewni obsługę ruchu turystycznego, a następnie w miarę posiadanych środków odbudować trzy pary zniszczonych wieżyczek. Przyjęcie tego racjonalnego harmonogramu prac zapewni zmniejszenie kosztów przywrócenia wyglądu historycznego o prawie 4 mln złotych. Obniży to całkowity koszt rekonstrukcji mostu do 138/135 milionów, dzięki czemu różnica do wariantu 3 z wieżyczkami zmniejszy się do niewiele ponad 2 mln złotych! Stanowi to jedynie 1,5% kosztów całego projektu.

Dzięki wiernej rekonstrukcji mostu uzyskamy coś, czego nie gwarantuje wariant 3, mianowicie jedną z największych atrakcji turystycznych Pomorza. Nasze miasto znajduje się na międzynarodowym szlaku turystycznym łączącym Gdańsk z Malborkiem, który rocznie pokonuje blisko pół miliona osób. Wystarczy odtworzyć historyczny most i stanie się on mocnym punktem na tej trasie. Wpłynie to pozytywnie również na samo miasto, bo ruch turystyczny wydaje się być jedyną szansą na ożywienie naszej starówki.