Popieramy szybkie wdrożenie telemonitoringu dla pacjentów kardiologicznych z urządzeniami wszczepialnymi

loga_petycja_kardio.jpg

Mówimy TAK dla wdrożenia telemonitoringu pacjentów kardiologicznych

W imieniu środowiska pacjentów kardiologicznych wystosowaliśmy do ministerstwa zdrowia apel poparcia dla szybkiego wdrożenia i finansowania ze środków publicznych procedury telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, które są implantowane kilkudziesięciu tysiącom pacjentów kardiologicznym rocznie.

Zachęcamy do poparcia naszego apelu dla poprawy jakości życia polskich pacjentów z chorobami serca.

Kopia_Kopia_Kopia_wtorek,_22_lutego_2022_r.,_godz_._1900_.png

  Treść apelu do Wiceministra Zdrowia:

28 marca 2022, Warszawa

Szanowny Pan
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia    

Szanowny Panie Ministrze,  

W imieniu środowiska pacjentów kardiologicznych pragniemy podkreślić, że wdrożenie i finansowanie ze środków publicznych procedury telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, które są implantowane kilkudziesięciu tysiącom pacjentów kardiologicznym rocznie, jest głęboko oczekiwanym rozwiązaniem przez pacjentów.  

Niezmiernie cieszy nas fakt, że ministerstwo zdrowia dostrzegło tę potrzebę, a w ubiegłym roku przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 1192), obejmujący m.in. telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest słuszny krok, ku poprawie jakości życia i rokowań pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi.  

Większość pacjentów kwalifikujących się do wszczepienia tych urządzeń to osoby poważnie chore, mające wiele schorzeń współistniejących, z którymi wiąże się lęk o swoje zdrowie i przyszłość, nierzadko depresja i poczucie bezradności. Dlatego zapewnia stałej kontroli stanu zdrowia daje niezwykle potrzebne w ich przypadku poczucie bezpieczeństwa i pewności otrzymania niezwłocznej pomocy. Najważniejsze korzyści z wdrożenia tej formy opieki obejmują poprawę stanu zdrowia pacjentów, zmniejszenie ilości powikłań i hospitalizacji a w konsekwencji zmniejszenie śmiertelności pacjentów z chorobami kardiologicznymi.

Telemonitoring jest zatem nie tylko integralnym elementem opieki medycznej, ale nierzadko ratuje życie – pozwala na podjęcie niezwłocznej interwencji i zapobiegać niedokrwieniu mięśnia sercowego oraz zaostrzeniu niewydolności serca i postępującemu zagrożeniu życia. Postrzegamy go również jako niepowtarzalną okazję do zmniejszenia długu zdrowotnego, który narósł szczególnie w czasie pandemii.  

Panie Ministrze, dziękujemy za podjęcie tej cennej inicjatywy. Liczymy, że zdalny monitoring urządzeń wszczepialnych stanie się niedługo w Polsce standardem.  

Z wyrazami szacunku,  

Marek Kustosz,
Wiceprezes zarządu Sekcji Niewydolności Serca Fundacji TO SIĘ LECZY

Karolina Odważna
Prezes zarządu
ICDefibrylatorzy – Stowarzyszenie na rzecz osób ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi


Marek Kustosz, Fundacja TO SIĘ LECZY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marek Kustosz, Fundacja TO SIĘ LECZY do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...