Powiększenie granic miasta Zamość

 

Prezydent Miasta Zamość

Rada Miasta Zamość

 

Petycja

w sprawie powiększenia miasta ZamośćNa podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014. 1195) działając w interesie publicznym składam petycję o powiększenie miasta Zamość o miejscowości: Chyża, Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska oraz częściowo miejscowości: Płoskie, Mokre, Sitaniec oraz Jarosławiec. Jako zadanie miasta będzie przedstawienie dokładnych granic obszaru, który miałby zostać włączony do miasta, przygotowanie dokładnych analiz uzasadniających wniosek oraz zebranie poparcia samorządów i instytucji oraz złożenie tego wniosku do wojewody w celu dalszego procedowania.

 

Uzasadnienie


Zamość zamieszkuje 63 437* osób co stanowi 62 wynik wśród miast w Polsce. Natomiast jego powierzchnia wynosi 30,34 kilometra kwadratowego co daje mu dopiero 177 pozycję na krajowym podwórku. Zamość się wyludnia, ludzie emigrują do większych ośrodków miejskich. W 1998 roku miasto zamieszkiwało 68 288 osób. To wówczas był ostatni rok funkcjonowania województwa zamojskiego. Od tamtego czasu liczba ludności Zamościa zmniejszyła się o ponad 7 procent. Według Głównego Urzędu Statystycznego** w 2030 roku Zamość będzie zamieszkiwać 59 211 osób czyli o ponad 13 procent mniej niż przed rozpadem województwa zamojskiego.Nie można się łudzić, że Zamość bez powiększenia granic może skutecznie konkurować z Lublinem czy Rzeszowem, czy to o inwestorów czy to o studentów. Nowe tereny to nowe możliwości i nowe szanse. Doskonale o tym wie miasto Rzeszów, które na przestrzeni ostatnich 15 lat ośmiokrotnie zwiększało swój obszar, ostatnio robiąc to w 2021 roku. Przed powiększeniem Rzeszów w 2005 roku zamieszkiwało 158 tysięcy mieszkańców, dziś miasto zamieszkuje 196 tysięcy osób. W ostatnich latach również Opole w 2017 roku zwiększyło swoją powierzchnię z 97 do 149 kilometrów kwadratowych. Rada Ministrów decyzję o powiększeniu Opola podjęła mimo protestów oraz wyników konsultacji z mieszkańcami ościennych gmin.MakeZamośćGreatAgain_3.png

 

Na powyższej mapie zaznaczony został obecny obszar miasta Zamość (kolor niebieski), przyszła obwodnica w ciągu drogi S17 wraz z węzłami Zamość Północ oraz Zamość Wschód, nowa planowana zachodnia obwodnica Zamościa (przebieg trasy niepotwierdzony) a także proponowane nowe granice miasta Zamość.Poniżej przedstawione zostały dwa warianty powiększenia miasta Zamość.Wariant 1 – korekta granic – kolor żółty


Wariant ten skupia się głównie na delikatnej korekcie granic miasta Zamość. Zaletą zmiany granic wedle tego wariantu jest unormowanie granic miasta, a także pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych (tereny obok podstrefy ekonomicznej oraz tereny obok obwodnicy hetmańskiej).
Do miasta przyłączone by zostały następujące tereny:
- część miejscowości Chyża, które obecnie niejako są na terenie miasta
- część miejscowości Sitaniec na zachód od ulicy Lubelskiej
- tereny przy obwodnicy hetmańskiej do torów LHS
- część miejscowości Kalinowice
- część miejscowości Płoskie (obok podstrefy ekonomicznej)
- część miejscowości MokreWariant 2 – powiększenie miasta – kolor różowy - powiększenie miasta do łącznej powierzchni około 55 kilometrów kwadratowych


Powiększenie Zamościa wedle wariantu 2 jest inwestycją na przyszłość. Może to spowodować zahamowanie regresu i emigracji. Powiększenie miasta wedle tego wariantu dałoby ogromny bodziec na rozwój nie tylko miasta ale i całego regionu.
Wariant ten zakłada powiększenie miasta o następujące tereny:
- miejscowość Chyża
- część miejscowości Sitaniec od granicy miasta do rzeki Czarny Potok
- miejscowość Szopinek
- miejscowość Kalinowice
- miejscowość Wólka Panieńska
- część miejscowości Mokre wraz z lotniskiem
- część miejscowości Płoskie

- część miejscowości Jarosławiec przy przyszłej drodze S17Mieszkańcy przedmieść, które mogą zostać włączone do miasta w znacznej mierze pracują w Zamościu, korzystają z miejskiej infrastruktury, komunikacji miejskiej, a ich dzieci uczęszczają do zamojskich żłobków, przedszkoli, szkół czy trenują w zamojskich klubach sportowych. Jest to obszar spójny z miastem Zamość pod wieloma aspektami. Obecnie zdecydowana większość mieszkańców miejscowości Chyża oraz Szopinek nie ma nawet dostępu do sieci kanalizacyjnej. Na terenach, które mogą zostać włączone do miasta prócz kanalizacji brakuje również chodników, oświetlenia czy placów zabaw.Na włączeniu przedmieść, ich mieszkańcy mogą wiele zyskać. Prócz inwestycji w drogi, chodniki czy sieci kanalizacyjne mieszkańcy będą mieli możliwość realnego decydowania o tym co w ich najbliższym otoczeniu się zmieni poprzez budżet obywatelski. Obecnie w ramach budżetu obywatelskiego każde z 16 zamojskich osiedli, co roku realizuje wybrany przez jego mieszkańców projekt o wartości do 100 000 złotych. Dodatkowo dzieci mieszkańców tych przedmieść będą mogły łatwiej się dostać do przedszkola czy szkoły, gdyż miejsce zamieszkania jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyjęcie.


W 1999 roku nastąpiła likwidacja województwa zamojskiego. Rola Zamościa została
zmarginalizowana, a liczne urzędy w mieście przestały istnieć. Liczba ludności od tego czasu znacznie się zmniejszyła. To niestety dotyczy również wszystkich pozostałych dawnych miast wojewódzkich w Polsce takich jak Przemyśl, Tarnów, Bielsko-Biała, Suwałki, Kalisz czy Radom. Od tamtego czasu władze centralne swoją strategię opierały na rozwoju największych miast w Polsce całkowicie zapominając o dawnych stolicach województwa czy też miastach powiatowych. Skutki tych działań widzimy niestety dzisiaj. Miasta średniej wielkości umierają, ludzie emigrują do większych miast odcinając się od korzeni, a większy (w tym wypadku Lublin) bierze wszystko.Ostatnie znaczące powiększenie miasta Zamość miało miejsce w latach 70tych XX wieku - 169 hektarów. Miasta o podobnej populacji jak Zamość posiadają następującą powierzchnię:

- Stalowa Wola - 82 km2

- Przemyśl - 46 km2

- Ostrowiec Świętokrzyski - 46 km2

- Konin - 82 km2

- Suwałki - 65 km2 

Poniżej znajdują się mapy z prognozowanym ubytkiem ludności w gminach do 2030 roku by bardziej zobrazować problem regionu.Gminy o ubytku ludności powyżej 5% do 2030 r. 

5_procent.jpg

 

Gminy o ubytku ludności powyżej 10% do 2030 r.

10_proceent.jpg

 

Powiększenie miasta to ogroma szansa na rozwój Zamościa, lepsze życie dla mieszkańców przyłączonych do miasta miejscowości, a także zwiększenie perspektyw dla całej Zamojszczyzny dzięki silniejszemu głównemu ośrodkowi. Dzięki powiększeniu granic miasto zyska również w oczach inwestorów, co realnie może przełożyć się na powstanie nowych miejsc pracy, a także zmniejszeniem tempa wyludniania się miasta i regionu. Nie zmarnujmy tej szansy, postawmy na Zamość, postawmy na Zamojszczyznę.

 * - dane z 1 stycznia 2020 roku
** - opracowania GUS z 2017 roku


Mariusz Rutkowski    Skontaktuj się z autorem petycji