Powiększenie granic miasta Zamość

Petycja skierowana do:

1. Prezydenta miasta Zamość
2. Rady Miasta Zamość
3. Wojewody lubelskiego
4. Starosty zamojskiego

Petycja

w sprawie powiększenia miasta ZamośćNa podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014. 1195) działając w interesie publicznym składam petycję o powiększenie miasta Zamość o miejscowości: Chyża, Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska oraz częściowo miejscowości: Płoskie, Mokre, Sitaniec oraz Jarosławiec. Jako zadanie miasta będzie przedstawienie dokładnych granic obszaru, który miałby zostać włączony do miasta, przygotowanie dokładnych analiz uzasadniających wniosek oraz zebranie poparcia samorządów i instytucji oraz złożenie tego wniosku do wojewody w celu dalszego procedowania.

 

UzasadnienieZamość zamieszkuje 63 437* osób co stanowi 62 wynik wśród miast w Polsce. Natomiast jego powierzchnia wynosi 30,34 kilometra kwadratowego co daje mu dopiero 177 pozycję na krajowym podwórku. Zamość się wyludnia, ludzie emigrują do większych ośrodków miejskich. W 1998 roku miasto zamieszkiwało 68 288 osób. To wówczas był ostatni rok funkcjonowania województwa zamojskiego. Od tamtego czasu liczba ludności Zamościa zmniejszyła się o ponad 7 procent. Według Głównego Urzędu Statystycznego** w 2030 roku Zamość będzie zamieszkiwać 59 211 osób czyli o ponad 13 procent mniej niż przed rozpadem województwa zamojskiego.

Nie można się łudzić, że Zamość bez powiększenia granic może skutecznie konkurować z Lublinem czy Rzeszowem, czy to o inwestorów czy to o studentów. Nowe tereny to nowe możliwości i nowe szanse. Doskonale o tym wie miasto Opole, które to w 2017 roku zwiększyło swoją powierzchnię (z 97 do 149 kilometrów kwadratowych) z jednego prostego powodu – groziła mu powolna śmierć. Rada Ministrów decyzję taką podjęła mimo protestów oraz wyników konsultacji, w których ponad 90% biorących udział mieszkańców podopolskich gmin wypowiedziało się w tej sprawie negatywnie.


MakeZamośćGreatAgain_2.png

Na powyższej mapie zaznaczony został obecny obszar miasta Zamość (kolor niebieski), przyszła obwodnica w ciągu drogi S17 wraz z węzłami Zamość Północ oraz Zamość Wschód, a także nowa planowana zachodnia obwodnica Zamościa (przebieg trasy niepotwierdzony).

 


Poniżej przedstawione zostały dwa warianty powiększenia miasta Zamość.


Wariant 1 – korekta granic – kolor żółty


Wariant ten skupia się głównie na delikatnej korekcie granic miasta Zamość. Zaletą zmiany granic wedle tego wariantu jest unormowanie granic miasta, a także pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych (tereny obok podstrefy ekonomicznej oraz tereny obok obwodnicy hetmańskiej).
Do miasta przyłączone by zostały następujące tereny:
- część miejscowości Chyża, które obecnie niejako są na terenie miasta
- część miejscowości Sitaniec na zachód od ulicy Lubelskiej
- tereny przy obwodnicy hetmańskiej do torów LHS
- część miejscowości Kalinowice
- część miejscowości Płoskie (obok podstrefy ekonomicznej)
- część miejscowości Mokre

 


Wariant 2 – powiększenie miasta – kolor różowy - powiększenie miasta do łącznej powierzchni 55 kilometrów kwadratowych


Powiększenie Zamościa wedle wariantu 2 jest inwestycją na przyszłość. Może to spowodować zahamowanie regresu i emigracji. Powiększenie miasta wedle tego wariantu dałoby ogromny bodziec na rozwój nie tylko miasta ale i całego regionu.
Wariant ten zakłada powiększenie miasta o następujące tereny:
- miejscowość Chyża
- część miejscowości Sitaniec od granicy miasta do rzeki Czarny Potok
- miejscowość Szopinek
- miejscowość Kalinowice
- miejscowość Wólka Panieńska
- część miejscowości Mokre wraz z lotniskiem
- część miejscowości Płoskie

- część miejscowości Jarosławiec przy przyszłej drodze S17
W 1999 roku nastąpiła likwidacja województwa zamojskiego. Rola Zamościa została
zmarginalizowana, a liczne urzędy w mieście przestały istnieć. Liczba ludności od tego czasu znacznie się zmniejszyła. To niestety dotyczy również wszystkich pozostałych dawnych miast wojewódzkich w Polsce takich jak Przemyśl, Tarnów, Bielsko-Biała, Suwałki, Kalisz czy Radom.Od tamtego czasu władze centralne swoją strategię opierały na rozwoju największych miast w Polsce całkowicie zapominając o dawnych stolicach województwa czy też miastach powiatowych. Skutki tych działań widzimy niestety dzisiaj. Miasta średniej wielkości umierają, ludzie emigrują do większych miast odcinając się od korzeni, a większy (w tym wypadku Lublin) bierze wszystko.Ostatnie znaczące powiększenie miasta Zamość miało miejsce w latach 70tych XX wieku - 169 hektarów. Miasta o podobnej populacji jak Zamość posiadają następującą powierzchnię:

- Stalowa Wola - 82 km2

- Przemyśl - 46 km2

- Ostrowiec Świętokrzyski - 46 km2

- Konin - 82 km2

- Suwałki - 65 km2Poniżej znajdują się mapy z prognozowanym ubytkiem ludności w gminach do 2030 roku by bardziej zobrazować problem regionu.

 

Gminy o ubytku ludności powyżej 5% do 2030 r.

5_procent.jpg

 

Gminy o ubytku ludności powyżej 10% do 2030 r.

10_proceent.jpg

* - dane z 1 stycznia 2020 roku
** - opracowania GUS z 2017 roku


Mariusz Rutkowski    Skontaktuj się z autorem petycji