Pracownicy lecznictwa odwykowego protestują przeciwko upokarzającym wynagrodzeniom finansowym

Łomża, dn. 16.11.2018r.          

                                                     

                                                      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

                                                      Premier Mateusz Morawiecki

                                                      Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

                                                      Sejmowa Komisja Zdrowia

                                                      Posłowie i Senatorowie

                                                      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów                                                                                                     Alkoholowych

 

                    Naszym pismem chcemy przyłączyć się do innych głosów słyszanych na forum Polski w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia dla specjalistów psychoterapii uzależnień i certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień. Chcemy zapoznać Pana Prezydenta z naszą oceną sytuacji - nie tylko ze względu sytuację finansową terapeutów uzależnień ale przede wszystkim na prestiż zawodu psychoterapeuty uzależnień.        

                   W dn. 03.10.2018r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.   W noweli tej, grupie pielęgniarek z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnych z tytułem zawodowym magister położnictwa, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia przyznano współczynnik pracy do ustalania wynagrodzenia na poziomie 1,05. Piszą do Pana Prezydenta terapeuci uzależnień z tytułami zawodowymi magister psychologii, pedagogiki, socjologii i in. kierunków wskazanych przez ustawodawcę, którzy uzyskali tytuł specjalisty psychoterapii  uzależnień, dla których współczynnik pracy został ustalony na poziomie 0,73. Jest to dla nas niezrozumiałe i budzące poczucie niesprawiedliwości oraz odbierane jako działanie mające na celu zepchnięcie nas na margines usług świadczonych w służbie zdrowia. A nie jesteśmy marginesem: problem uzależnień w naszym kraju nie jest problemem wąskiej grupy osób z tzw. nizin społecznych, jest to problem szkół - uczniów i pracowników; problem pijącego personelu w szpitalach od salowej do lekarza, problem pijących radnych, sędziów, posłów, prezydentów, robotników, matek, dzieci, ojców.

                   Lecznictwo odwykowe obejmuje dziś uzależnienia alkoholowe, narkotykowe i coraz szerzej rozpoznawane behawioralne, w tym od hazardu, pornografii, internetu i inne. Tego typu praca stawia przed nami ogromne wyzwanie wymagające szerokiej wiedzy oraz osobistego zaangażowania. Na przełomie lat rosły wymagania wobec grupy terapeutów, które podejmowaliśmy w najlepszej wierze, że zostaną docenione oraz adekwatnie wynagrodzone. Szkolenie psychoterapeuty uzależnień trwa około 5 lat, zakończone jest egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikatu instruktora uzależnień.  Certyfikat jest koniecznie wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia abyśmy mogli podjąć pracę w placówkach leczenia uzależnień. Osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień są wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień do leczenia uzależnień obejmującego diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Mając świadomość potrzeby nieustającego kształcenia podejmujemy się kolejnych szkoleń oraz poddawani jesteśmy regularnej superwizji. Nasze umiejętności i wiedza są stale poddawane weryfikacji oraz doskonaleniu. Robimy to często na własny koszt oraz niejednokrotnie w czasie zabranym naszym rodzinom. Nasza praca daje nam dużo satysfakcji,  jesteśmy gotowi na poświęcenia, bo większość z nas to osoby z powołaniem do pracy terapeutycznej. Mając to wszystko na uwadze wyrażamy głośny sprzeciw wobec umiejscowienia naszej grupy zawodowej w siatce wynagrodzeń minimalnych poniżej naszych kwalifikacji.  

                   Oczekujemy podjęcia działania  i wsparcia ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jako agencja państwowa wydawała się dawać nam gwarancję, że uzyskane przez nas w ramach cyklu szkoleń certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikaty instruktora terapii uzależnień będą uznawane przez inne państwowe instytucje  jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia jako równoważne ze specjalizacją uzyskiwaną w zawodach medycznych.  

                  Podejmujemy się poszerzania naszej wiedzy, rosną nasze kompetencje oraz doświadczenie, jesteśmy uczestnikami licznych szkoleń w zakresie nie tylko terapii uzależnień ale tez psychoterapii czy psychoprofilaktyki, świadczymy szeroką pomoc terapeutyczną rodzinom osób uzależnionych i głęboko frustrujące jest ustanowienie nam granicy, której nie sposób przekroczyć – zwracamy w tym miejscu uwagę, że certyfikat jest najwyższym w naszym zawodzie stopniem możliwym do osiągnięcia.   

                  Prosimy o uszanowanie naszego wkładu pracy w nasz zawód, o interwencję w celu zakwalifikowania nas do grupy pracowników medycznych posiadających wyższe wykształcenie i specjalizację. 

                  (Dla uzmysłowienia sobie sytuacji terapeutów przykładowe rzeczywiste dane: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień a wcześniej Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień z 35-letnim stażem pracy, w lecznictwie uzależnień od 25 lat, z dyplomem magistra pedagogiki i 4-letnim studium psychoterapii – wynagrodzenie brutto 2900zł. )  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook