Pracownicy lecznictwa odwykowego protestują przeciwko upokarzającym wynagrodzeniom finansowym

Łomża, dn. 16.11.2018r.          

                                                     

                                                      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

                                                      Premier Mateusz Morawiecki

                                                      Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

                                                      Sejmowa Komisja Zdrowia

                                                      Posłowie i Senatorowie

                                                      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów                                                                                                     Alkoholowych

 

                    Naszym pismem chcemy przyłączyć się do innych głosów słyszanych na forum Polski w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia dla specjalistów psychoterapii uzależnień i certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień. Chcemy zapoznać Pana Prezydenta z naszą oceną sytuacji - nie tylko ze względu sytuację finansową terapeutów uzależnień ale przede wszystkim na prestiż zawodu psychoterapeuty uzależnień.        

                   W dn. 03.10.2018r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.   W noweli tej, grupie pielęgniarek z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnych z tytułem zawodowym magister położnictwa, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia przyznano współczynnik pracy do ustalania wynagrodzenia na poziomie 1,05. Piszą do Pana Prezydenta terapeuci uzależnień z tytułami zawodowymi magister psychologii, pedagogiki, socjologii i in. kierunków wskazanych przez ustawodawcę, którzy uzyskali tytuł specjalisty psychoterapii  uzależnień, dla których współczynnik pracy został ustalony na poziomie 0,73. Jest to dla nas niezrozumiałe i budzące poczucie niesprawiedliwości oraz odbierane jako działanie mające na celu zepchnięcie nas na margines usług świadczonych w służbie zdrowia. A nie jesteśmy marginesem: problem uzależnień w naszym kraju nie jest problemem wąskiej grupy osób z tzw. nizin społecznych, jest to problem szkół - uczniów i pracowników; problem pijącego personelu w szpitalach od salowej do lekarza, problem pijących radnych, sędziów, posłów, prezydentów, robotników, matek, dzieci, ojców.

                   Lecznictwo odwykowe obejmuje dziś uzależnienia alkoholowe, narkotykowe i coraz szerzej rozpoznawane behawioralne, w tym od hazardu, pornografii, internetu i inne. Tego typu praca stawia przed nami ogromne wyzwanie wymagające szerokiej wiedzy oraz osobistego zaangażowania. Na przełomie lat rosły wymagania wobec grupy terapeutów, które podejmowaliśmy w najlepszej wierze, że zostaną docenione oraz adekwatnie wynagrodzone. Szkolenie psychoterapeuty uzależnień trwa około 5 lat, zakończone jest egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikatu instruktora uzależnień.  Certyfikat jest koniecznie wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia abyśmy mogli podjąć pracę w placówkach leczenia uzależnień. Osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień są wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień do leczenia uzależnień obejmującego diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Mając świadomość potrzeby nieustającego kształcenia podejmujemy się kolejnych szkoleń oraz poddawani jesteśmy regularnej superwizji. Nasze umiejętności i wiedza są stale poddawane weryfikacji oraz doskonaleniu. Robimy to często na własny koszt oraz niejednokrotnie w czasie zabranym naszym rodzinom. Nasza praca daje nam dużo satysfakcji,  jesteśmy gotowi na poświęcenia, bo większość z nas to osoby z powołaniem do pracy terapeutycznej. Mając to wszystko na uwadze wyrażamy głośny sprzeciw wobec umiejscowienia naszej grupy zawodowej w siatce wynagrodzeń minimalnych poniżej naszych kwalifikacji.  

                   Oczekujemy podjęcia działania  i wsparcia ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jako agencja państwowa wydawała się dawać nam gwarancję, że uzyskane przez nas w ramach cyklu szkoleń certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikaty instruktora terapii uzależnień będą uznawane przez inne państwowe instytucje  jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia jako równoważne ze specjalizacją uzyskiwaną w zawodach medycznych.  

                  Podejmujemy się poszerzania naszej wiedzy, rosną nasze kompetencje oraz doświadczenie, jesteśmy uczestnikami licznych szkoleń w zakresie nie tylko terapii uzależnień ale tez psychoterapii czy psychoprofilaktyki, świadczymy szeroką pomoc terapeutyczną rodzinom osób uzależnionych i głęboko frustrujące jest ustanowienie nam granicy, której nie sposób przekroczyć – zwracamy w tym miejscu uwagę, że certyfikat jest najwyższym w naszym zawodzie stopniem możliwym do osiągnięcia.   

                  Prosimy o uszanowanie naszego wkładu pracy w nasz zawód, o interwencję w celu zakwalifikowania nas do grupy pracowników medycznych posiadających wyższe wykształcenie i specjalizację. 

                  (Dla uzmysłowienia sobie sytuacji terapeutów przykładowe rzeczywiste dane: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień a wcześniej Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień z 35-letnim stażem pracy, w lecznictwie uzależnień od 25 lat, z dyplomem magistra pedagogiki i 4-letnim studium psychoterapii – wynagrodzenie brutto 2900zł. )  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook