Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW651