Prośba Mieszkańców Miasta i Gminy Zwoleń w sprawie utworzenia miejsca spotkań dla młodzieży

                               
                                    

                                           Sz. P.
                                                    Bogusława Jaworska
                                                    Burmistrz Zwolenia
                                           Sz. P.
                                                    Paweł Sobieszek
                                                    Przewodniczący
                                                    Rady Miejskiej w Zwoleniu


         Zwracamy się z prośbą o wsparcie inicjatywy społecznej zwoleńskiej młodzieży. 

         Od jakiegoś czasu w Internecie jest wielka dyskusja spór o „park”, o złe zachowanie młodzieży, zakłócanie ciszy nocnej i porządku. Nieraz interweniowali funkcjonariusze policji, nakładając mandaty na przesiadującą tam młodzież. Analizując sytuację oraz wpisy internautów - młodzieży, okazuję się, że w naszym mieście nie ma miejsca w którym zwoleńska młodzież mogłaby się spotkać, porozmawiać, napalić grill, ognisko czy też zrelaksować się w inny sposób. Wyznaczenie takiego miejsca w niedalekiej odległości od centrum może przynieść same korzyści i to nie tylko dla okolicznych mieszkańców. Tym sposobem odciążylibyśmy centrum miasta od hałasów dochodzących z parku, damy młodzieży miejsce gdzie w wakacje i dni wolne mogliby odetchnąć, zrelaksować się w swoim towarzystwie. Może warto byłoby dać szansę młodości, wsłuchać się w głos młodzieży. Cały czas próbujemy ich karać, może nie tędy droga! Zaufanie to podstawa w budowaniu pozytywnych relacji.

        Żeby takie miejsce spełniało nasze oczekiwania, musi znajdować się w niedalekiej odległości od centrum miasta z odpowiednim wyposażeniem:
      - oświetlenie ,
      - grille,
      - altany,
      -duże kosze na śmieci,
      -miejsca na rozpalenie ogniska,
      -ławeczki oraz dużym ułatwieniem byłoby darmowe wi-fi.

         Uważamy, że miejsce to byłoby wykorzystywane przez wiele grup społecznych: rodziny mieszkające w blokach nie posiadające działek, młodzież w wieku szkolnym w celach integracji klasowych, a także grupy formalnie i nieformalne w celach wspólnego spędzania czasu.

          Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że takie miejsce, uchwałą Rady Miejskiej można wyłączyć z zakazu spożywania napojów alkoholowych. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadza w art. 14 pkt 2b taką możliwość. W obrocie prawnym funkcjonuje już wiele takich uchwał wprowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dlatego uważamy, że nie jest to coś innowacyjnego, coś czego nie da się zrobić.

         Chcielibyśmy czynnie uczestniczyć w projektowaniu tej przestrzeni, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

          Dzięki utworzeniu takiego miejsca na terenie naszego miasta, stworzylibyśmy alternatywną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, dlatego mamy ogromną nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w tej jakże ważnej dla nas inicjatywy. Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej prośby i utworzenia miejsca spotkań.


Dorota Stępień, Przemysław Zieliński    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook