prośba o pomoc - przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie

Warszawa, 20.11.2015

Pan Prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Szanowny Panie Ministrze!  

Zwracamy się do Pana z prośbą o wykreślenie z rejestru zabytków niewielkiej części niezabudowanej działki należącej do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, zlokalizowanej przy ul. Marsa 61 w Warszawie. Ten fragment działki porośnięty jest drzewami nieposiadającymi większej wartości przyrodniczej, dlatego wyłączenie go spod ochrony konserwatorskiej nie przyniesie uszczerbku dla walorów zabytkowych nieruchomości. M.st. Warszawa w najbliższym czasie rozpocznie przebudowę ulic Marsa i Żołnierskiej. Wspomniana działka jest niezbędna do wybudowania bezpiecznego, zapewniającego płynność ruchu skrzyżowania tych ulic. Bez niej rozwiązanie drogowe będzie ułomne i nie przyniesie w pełni zadowalającego efektu komunikacyjnego. Jest to szczególnie ważne dlatego, że ulice Marsa i Żołnierska są fragmentem strategicznego dla Warszawy układu drogowego - obwodnicy miejskiej, mającej ogromne znaczenie dla mieszkańców całej Warszawy, miejscowości podwarszawskich i ruchu tranzytowego. Ciągłość tej trasy wpłynie nie tylko na sprawny ruch międzydzielnicowy i aglomeracyjny, ale również odciąży niewydolne komunikacyjnie centrum miasta. Tymczasem niewybudowanie w pełni bezkolizyjnego połączenia ul. Marsa z ul. Żołnierską z powodu braku dostępu do działki zlokalizowanej przy ul. Marsa 61, stworzy we wschodniej części obwodnicy miejskiej lukę. Oddali też w nieokreśloną bliżej przyszłość poprawę obecnych, dramatycznych w tym rejonie warunków ruchu.

 Do prośby dołączamy udostępnione nam pismo inwestora, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, reprezentującego m.st. Warszawa, oraz uchwały Rad Miast: Ząbki, Wołomin, Kobyłka, Zielonka, oraz Rady Powiatu Wołomińskiego.

http://zmid.waw.pl/uploads/media/PismoDoMinistraKultury.pdf

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=18965

http://www.bip.zielonka.pl/upload/doc/1630_20140205_143534.pdf

http://kobylka.bipgmina.pl/files/sites/46729/wiadomosci/225155/files/398_marsa__zolnierskakopia.pdf

http://wolomin.bip.net.pl/?a=8570

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/95816A6C-0B27-43DF-BCB6-023015513630,frameless.htm

 

  Z poważaniem mieszkańcy i użytkownicy dróg