prośba o pomoc - przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie

Warszawa, 20.11.2015

Pan Prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Szanowny Panie Ministrze!  

Zwracamy się do Pana z prośbą o wykreślenie z rejestru zabytków niewielkiej części niezabudowanej działki należącej do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, zlokalizowanej przy ul. Marsa 61 w Warszawie. Ten fragment działki porośnięty jest drzewami nieposiadającymi większej wartości przyrodniczej, dlatego wyłączenie go spod ochrony konserwatorskiej nie przyniesie uszczerbku dla walorów zabytkowych nieruchomości. M.st. Warszawa w najbliższym czasie rozpocznie przebudowę ulic Marsa i Żołnierskiej. Wspomniana działka jest niezbędna do wybudowania bezpiecznego, zapewniającego płynność ruchu skrzyżowania tych ulic. Bez niej rozwiązanie drogowe będzie ułomne i nie przyniesie w pełni zadowalającego efektu komunikacyjnego. Jest to szczególnie ważne dlatego, że ulice Marsa i Żołnierska są fragmentem strategicznego dla Warszawy układu drogowego - obwodnicy miejskiej, mającej ogromne znaczenie dla mieszkańców całej Warszawy, miejscowości podwarszawskich i ruchu tranzytowego. Ciągłość tej trasy wpłynie nie tylko na sprawny ruch międzydzielnicowy i aglomeracyjny, ale również odciąży niewydolne komunikacyjnie centrum miasta. Tymczasem niewybudowanie w pełni bezkolizyjnego połączenia ul. Marsa z ul. Żołnierską z powodu braku dostępu do działki zlokalizowanej przy ul. Marsa 61, stworzy we wschodniej części obwodnicy miejskiej lukę. Oddali też w nieokreśloną bliżej przyszłość poprawę obecnych, dramatycznych w tym rejonie warunków ruchu.

 Do prośby dołączamy udostępnione nam pismo inwestora, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, reprezentującego m.st. Warszawa, oraz uchwały Rad Miast: Ząbki, Wołomin, Kobyłka, Zielonka, oraz Rady Powiatu Wołomińskiego.

http://zmid.waw.pl/uploads/media/PismoDoMinistraKultury.pdf

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=18965

http://www.bip.zielonka.pl/upload/doc/1630_20140205_143534.pdf

http://kobylka.bipgmina.pl/files/sites/46729/wiadomosci/225155/files/398_marsa__zolnierskakopia.pdf

http://wolomin.bip.net.pl/?a=8570

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/95816A6C-0B27-43DF-BCB6-023015513630,frameless.htm

 

  Z poważaniem mieszkańcy i użytkownicy dróg 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jan Kowalski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook