Protest mieszkańców przeciwko zakończeniu współpracy Żoliborskiego Domu Kultury z Anuszą Gawor, wieloletnią koordynatorką MAL Żoliborz

Szanowna Pani
Iwona Mirosław-Dolecka
Dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury
ul. Mickiewicza 22, 01-551 Warszawa


Szanowna Pani Dyrektorko,

jesteśmy grupą mieszkańców związanych z szeroko pojętą kulturą, edukacją i działalnością społeczną współtworzących Miejsce Aktywności Lokalnej Żoliborz (MAL Żoliborz) przy ul. Marii Kazimiery 20.

Z zaskoczeniem i niezrozumieniem przyjęliśmy informacje o nieprzedłużaniu przez Żoliborski Domu Kultury umowy o pracę z p. Anną Gawor, wieloletnią koordyntorką MAL Żoliborz. Oznacza to, że z dniem 31.12.2023 r.  zakończona zostanie 3 letnia współpraca z osobą, która stworzyła klimat tego miejsca, przyciągnęła tam ludzi i włożyła ogrom pracy, wiedzy i doświadczenia, żeby to miejsce żyło i spełniało swoje funkcje w rzeczwistości, a nie w teorii.

Przez 3 lata, jako jedyna koordynatorka MAL, zintegrowała społeczność lokalną tak skutecznie, że dzięki potencjałowi społecznemu odbywały się i odbywają codziennie bezpłatne wydarzenia edukacyjne, zajęcia artystyczne i ważne akcje integrujące sąsiadów na rzecz pomocy innym, słabszym grupom społecznym (m.in. w czasie pandemii Covid-19 i wojny dla uchodźców z Ukrainy).

Nasz MAL jest dla nas wartościowy nie tylko ze względu na bogatą i wielowymiarową działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną, ale także ze względu na niezwykłą atmosferę przyjaźni, akceptacji i empatii dla wszystkich przychodzących. A osobą odpowiedzialną za stworzenie tej wyjątkowej atmosfery oraz charakteru MALu, jest od ponad 3 lat jedna koordynatorka – pani Anna Gawor, dla nas Anusza.

To dzięki Anuszy ludzie czują się tutaj potrzebni, wysłuchani i zawsze mile widziani. To tutaj znalazło się przyjazne miejsce dla nas sąsiadów, ale też dla ludzi z innych zakątków Warszawy, a nawet z innych krajów.

Anna Gawor stworzyła miejsce, w którym po wybuchu wojny w Ukrainie, uchodźcy byli serdecznie przyjęci, otoczeni przyjaźnią i opieką. To Anusza wymyśliła pomoc dla osób starszych i potrzebujących, w którą zaangażowały się żoliborskie sklepy. Przedsiębiorcy regularnie oddają część swoich towarów dla tych osób.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Anuszy, każdego roku bierzemy udział w wielu potrzebnych społecznie przedsięwzięciach, np. w akcji sprzątania żoliborskich plaż.
W codziennym życiu MALu Anusza jest inspiratorką, kreatorką w duchu kultury i sztuki, przy tym przyjaciółką "małych i dużych".

Szanowna Pani Dyrektor!

Jako doświadczona animatorka kultury wie Pani, tak samo jak my, że łatwo stworzyć instytucję, ale wypełnienie jej żywym i przyciągającym innych działaniem jest o wiele trudniejsze i wymaga ogromnej energii oraz specyficznych predyspozycji.

W nasz MAL serce tchnęła Anna Gawor.

Zdajemy sobie sprawę, że magnetyczni animatorzy kultury mogą potknąć się o biurokratyczne, acz konieczne elementy tej działalności i rozumiemy, że od strony formalnej nie wszystko było idealnie realizowane. Jednak wiemy też, że jednej osobie trudno jest sprostać wszystkim zadaniom.
I merytorycznym i administracyjnym. Równocześnie trudno skorygować niedociągnięcia biurokratyczne, jeśli nie jest ich świadomą, bo pracodawca nie sygnalizował, że jest to dla niego problem na wagę nieprzedłużania umowy, co w praktyce jest równoznaczne ze zwolnieniem. Pracodawca nie dał tym samym osobie zatrudnionej szans na poprawę standardów biurokratycznych obowiązujących od momentu powstania Żoliborskiego Domu Kultury rok temu i przejęcia przez tę instytucję MAL Żoliborz z dorobkiem tego miejsca stworzonym przez 3 lata przez jego jedyną koordynatorkę.

W tej chwili, gdy Żoliborski Dom Kultury zatrudnił do koordynacji MAL drugą osobę, zapewnienie standardów biurokratycznych będzie w sposób oczywisty przebiegać efektwyniej i sprawniej, bo praca rozłoży się na dwie osoby i nie będzie spoczywać tylko na jednej osobie jak dotąd.


Podsumowując.

Decyzja o nieprzedłużeniu współpracy z p. Anną Gawor będzie dla naszej MALowej społeczności ogromną i niezrozumiałą stratą.
Niedociągnięcia biurokratyczno-administracyjne w porównaniu do efektów merytorycznych pracy Anuszy są naszym zdaniem bardzo nieadekwatnym argumentem do tak radykalnej decyzji o zakończeniu 3-letniej współpracy.

Wszystkim nam zależy, aby tak zintegrowany i entuzjastycznie działający MAL zachował swój charakter z pracującą w nim, pełną pasji i unikalnej osobowości panią Anną Gawor.

Jako społeczność MALowa z różnych generacji i z różnymi doświadczeniami, nie umiemy sobie wyobrazić tego miejsca bez Anuszy. Ona jest tu duszą, sercem i motorem wszystkich, w tym naszych wolontaryjnych, działań.

W związku z tym prosimy Panią Dyrektor o ponowną weryfikację pracy p. Anny Gawor  i rozpatrzenie decyzji o przedłużeniu z nią umowy. Uwzględniając efekty merytoryczne 3-letniej pracy na stanowisku koordynatorki MAL, która przełożyła się na imponujący dorobek tego miejsca oraz jego wagę i wartość dla społeczności lokalnej.

Mieszkańcy Żoliborza i innych dzielnic Warszawy współtworzących MAL pod kierunkiem Anny Gawor


Mieszkańcy Żoliborza, kontakt: zoliborzlokalny@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Żoliborza, kontakt: zoliborzlokalny@gmail.com do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...