Protest przeciwko likwidacji OPP Dom Harcerza w Toruniu

Dom Harcerza zagrożony likwidacją – możesz pomóc

Społeczność Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu wyraża stanowczy protest wobec zamiaru likwidacji placówki w jej optymalnej formie organizacyjnej i lokalowej, przedstawionego na posiedzeniu Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Torunia w dniu 29 stycznia br.

Podyktowany poszukiwaniem oszczędności projekt rozbicia pracującej od 27 lat z dziećmi i młodzieżą instytucji wychowania pozaszkolnego jest ciosem w serce wychowanków i ich rodziców.

Dziś z oferty tej renomowanej placówki korzysta blisko 900 młodych torunian. W Domu Harcerza rozwijają swoje pasje, twórczo spędzają czas wolny, edukują  się i wychowują, 28 pracowniach pod opieką profesjonalnych nauczycieli. Oprócz zadań realizowanych w budynku głównym przy Rynku Staromiejskim 7, Ognisko prowadzi wspaniałą działalność środowiskową na placu zabaw Piernikowe Miasteczko. Ze wsparcia  i pomocy korzysta tam ponad 100 młodych mieszkańców toruńskiej Starówki. Robotyka, balet, rzeźba ceramiczna, studio wokalne z nagłośnieniem, teatr z kostiumernią, instrumenty muzyczne, klub mistrzostwa szachowego, sala gimnastyczna - to tylko część oferty zajęć.  Zaprezentowany przez Prezydenta Michała Zaleskiego pomysł rozdzielenia poszczególnych form zajęć do wielu placówek szkolnych stwarza następujące zagrożenia:

  • zawężenie dostępności zajęć do uczniów danej szkoły,
  • ryzyko zmiany osób prowadzących zajęcia (mimo zachowania dotychczasowego poziomu zatrudnienia), a w ślad za tym,
  • spadku atrakcyjności i poziomu tych zajęć w związku z prowadzeniem przez nauczycieli nieposiadających stosownego doświadczenia,
  • ograniczenie możliwości równoczesnego udziału w różnych zajęciach rodzeństwom.

W dobie akcentowania narastających problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, utrata placówki o potwierdzonych sukcesach w tej dziedzinie byłaby dla miasta strzałem w stopę. Demontaż dobrze działającego systemu kształcenia i opieki, jaki wypracowało Ognisko – opartego na współdziałaniu w pod jednym dachem pedagogów różnych specjalności, nie jest żadną „oszczędnością”. Utrzymując Ognisko Pracy Pozaszkolnej w centrum Torunia, Pan Prezydent i Rada wykażą troskę o wsparcie nowego pokolenia, której braku nie mogłyby usprawiedliwić żadne problemy finansowe miasta.

Dlatego prosimy o poparcie naszego sprzeciwu wobec planowanej likwidacji naszej placówki. Żądamy pozostawienia Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w dotychczasowej formie i lokalizacji.

Listy poparcia akcji protestacyjnej można podpisywać również osobiście w siedzibie placówki przy Rynku Staromiejskim 7 w Toruniu

Zapraszamy do zabrania głosu na naszym facebooku www.facebook.com/OPPDH

 

Dołącz do protestujących i uratuj Ognisko dla Dzieciaków i Torunia!