PROTEST PRZECIWKO POWSTANIU KOPALNI ODKRYWKOWEJ W OTULINIE PARKU CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIEGO WE WSI SZUFNAROWA - PODKARPACIE. ZACHOWAJMY ZIELONE TERENY!!!!

W sprawie planowanej inwestycji w miejscowości Szufnarowa przez firmę "Murpol Zbigniew Murias" Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski, polegającej na wydobywaniu piaskowca ze złoża Szufnarowa (gmina Wiśniowa) metodą odkrywkową na powierzchni obszaru ponad 20 ha (obecnie rolniczego),

Obszar na którym planowana jest inwestycja znajduje się w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy chroni najcenniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. W celu zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych i ochrony wartości estetycznych krajobrazu, wokół Parku utworzono otulinę, czyli strefę ochronną, która straci swoją ochronną funkcję, jeśli powstanie w jej granicach kopalnia odkrywkowa. Wykopaliska planowane na ponad 40 lat wydobycia na tak dużym obszarze , zniszczą ten obszar, jego pierwotną roślinność i piękny krajobraz oraz odstraszą zwierzęta. Oddziaływanie pyłu powstającego podczas kopania i transportu oraz spaliny z pracujących maszyn będą miały tragiczny wpływ na znajdującą się na obszarze otuliny i okolic roślinność. Tereny pod planowaną inwestycję znajdują się w obrębie głównego korytarza ekologicznego GkPd – według projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć NATURA 2000 w Polsce. W niewielkiej odległości od planowanej inwestycji przebiegają szlaki turystyczne – czarny i żółty, a bezpośrednio przy terenie mającej powstać kopalni biegnie szlak rowerowy. Są to wybitnie tereny krajobrazowe i turystyczne słynące nie tylko z pieknych widoków, ale też czystego powietrza! W najbliższej okolicy mającej powstać kopalni żyje wiele gatunków zwierząt i roślin znajdujących się w Czerwonej Księdze i będących pod ścisłą ochroną! Działalność górnicza ma bezpośredni wpływ na stan flory i fauny terenów przeznaczonych do eksploatacji kopaliny. W wyniku prac ziemnych odkrywkowych już podczas udostępniania złoża dochodzi do zniszczenia szaty roślinnej pokrywajacej powierzchnie ziemi a także do zmian w strukturze gleby. Oddziaływania bezpośrednie na zwierzęta polegały bedą na unikaniu terenu kopalni przez ssaki, ptaki i inne zwierzęta w wyniku poruszania się i emisji hałasu pracującego sprzętu do robót ziemnych, utratę ich siedlisk, miejsc rozrodu, korytarzy i ścieżek migracyjnych, miejsc żerowania. Każda eksploatacja odkrywkowa w sposób trwały ingeruje w naturalne, pierwotne komponenty środowiska i zmienia bezpowrotnie ukształtowanie terenu jak również oddziaływuje długoterminowo na zanieczyszczenie powietrza i klimat akustyczny!

Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów, którzy zmęczeni życiem w dużych miastach, przyjeżdżają tutaj by oddychać świeżym powietrzem, cieszyć oczy malowniczym krajobrazem i usłyszeć własne myśli zdala od miejskiego hałasu! Powinniśmy chronić obszary o tak ogromnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych jakimi może się pochwalić Szufnarowa!

Zaprotestuj przeciwko powstaniu w tym urokliwym miejscu kopalni odkrywkowej! PODPISZ PETYCJĘ !!!2018-02-04_12_11_10-ptaki_i_rośliny_Szufnarowa.potm_-_LibreOffice_Impress_.pngP1020243.JPG

 

 

 

 

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Sylwia Warman. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook