Protest przeciwko zmianie dzierżawcy Prochownia Żoliborz oraz warunków dzierżawy

Do: 

Marek Piwowarski

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a 
00-528 Warszawa

 

Justyna Glusman

Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni M.St Warszawy

 

Maria Popielawska

Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz M.St. Warszawy

 

PETYCJA

 

My niżej podpisani zwracamy się z żądaniem przedłużenia bez konkursu umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Prochowni Żoliborz, znajdującej w Parku Żeromskiego na zasadach nie zmienionych.

Jednocześnie protestujemy przeciwko zmianie warunków dzierżawy oraz korzystania z parku, które uniemożliwiają dzierżawcy należyte wykonywanie swoich obowiązków związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz stoją w sprzeczności z wolą i interesem mieszkańców dzielnicy, a w szczególności:

- zamykanie parku w godzinach nocnych (22 -6 w okresie jesienno-zimowym i od 24-6 w okresie letnim)

- zakaz organizowania kina letniego oraz imprez tanecznych

- ograniczenie powierzchni dzierżawionej przestrzeni zielonej z 700m do 170m, co uniemożliwi funkcjonowanie ogródka oraz organizację zajęć takich jak np. joga na trawie, teatr letni i wielu innych

 

Żądamy również przedstawienia rzetelnych informacji oraz wyjaśnień i dokumentacji z przebiegu dotychczasowych rozmów z obecnym dzierżawcą, oraz wyjaśnienia przyczyn nieprzedłużenia z nim umowy, pomimo złożenia przez dzierżawcę odpowiedniego wniosku.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Żoliborza oraz sympatycy Prochownia Żoliborz i Parku Żeromskiego

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Nowak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...