Przebudowa ul. Kieleckiej oraz odwodnienie Cisowej i Al. Zgody

Zgorzała,

27 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Lesznowola

Sz. P. Jolanta Maria Batycka-Wąsik

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Email: wojt@lesznowola.pl

Wniosek 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 KPA, wnioskujemy o pilne:wykonanie przebudowy ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Krasickiego do skrzyżowania ulic Al. Zgody, Mieczyków, Jaskółki, Kukułki, wg istniejącego projektu, wraz ze skutecznym odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym.wykonanie docelowego i skutecznego odwodnienia ulic Cisowej i Al. Zgody.

Uzasadnienie:

Wyżej wymienione ulice, tj. ul. Kielecka oraz ul. Cisowa / Al. Zgody, stanowią jedyne ciągi komunikacyjne do osiedli zlokalizowanych przy ulicach Kukułki, Wilgi, Mieczyków. Na osiedlach mieszka ok. 3000 osób, 12% mieszkańców gminy. Oba ciągi komunikacyjne, nawet po niewielkich opadach atmosferycznych, są nieprzejezdne i nie istnieje dla nich żadna alternatywa. Przykładem ilustrującym problem niech będzie dzień wczorajszy (26 sierpnia 2021), kiedy niewielki dobowy opad deszczu o wartości 8 mm (z czego 4 mm po południu), spowodował nieprzejezdność obu ciągów komunikacyjnych (zdjęcia poniżej). Sytuacja ta ma charakter chroniczny i uniemożliwia mieszkańcom normalne korzystanie z ulicy. Zalana i bez chodnika ul. Kielecka utrudnia dotarcie do najbliższego przystanku autobusu. Kosztem ukrytym dla Gminy, ale realnie ponoszonym przez ogół mieszkańców, jest przyspieszone zużycie poruszających się po zalanych ulicach pojazdów. Dotychczasowe doraźne działania ze strony Gminy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.Zaznaczamy, że zdajemy sobie sprawę z sytuacji finansowej Gminy, ale nie może być ona uzasadnieniem dla dalszego niewykonywania niezbędnych wnioskowanych inwestycji.Jednocześnie apelujemy do Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola oraz Radnych Gminy Lesznowola do zapoznania się z Wnioskiem mieszkańców i wsparcia Wójt w rychłym i pozytywnym rozwiązaniu przedstawionego w niniejszym Wniosku problemu.

Ulica Kielecka, 26 sierpnia 2021, godz.18, po 4 mm opadu deszczu.

Ulica Cisowa, 26 sierpnia 2021, godz.18, po 4 mm opadu deszczu.

Wysokość opadów [mm] w dniach 24-26 sierpnia 2021, pomiar dokonany na ul. Mieczyków.

Z poważaniem,(lista mieszkańców wg załącznika)

Do wiadomości:Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola, Radni Rady Gminy Lesznowola

B. Korlak 

A. Lasek 

Ł. Grochala 

M. Bobrowska 

K. Borowski 

J. Gawęda 

A. Kochanowska-Cydzik 

K. Klimaszewski 

I. Małek 

B. Obłucka 

P. Osiński 

M. Socha 

B. Soszyński 

D. Vasilopoulou 

M. Łyszcz 

M. Maciejak 

T. Filipowicz 

G. Gonsowski 

G. Kwiatkowski 

K. Łupiński 

J. Wiśniewski 


Przemysław Abram, Bartłomiej Czop, Konrad Tkaczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Abram, Bartłomiej Czop, Konrad Tkaczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...