Przeciwko powołaniu Radnej Miejskiej Bogumiły Tiece na stanowisko kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie.

W dniu 9 czerwca 2022 roku, na Facebookowym funpage’u  Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie , pojawiła się informacja, która bardzo zaniepokoiła środowiska prozwierzęce, działające na terenie miasta Koszalina. Osoby prowadzące stronę wskazały, że pracownicy schroniska zostali poinformowani przez urzędnika miejskiego, że od dnia 1 lipca kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie zostanie Radna Miejska - Pani Bogumiła Tiece.  Powołanie Pani Bogumiły Tiece jest dla środowisk prozwierzęcych działaniem niezrozumiałym i wysoce kontrowersyjnym. Przede wszystkim mając na uwadze fakt, iż w czasie kierowania koszalińskim schroniskiem przez TOZ w czerwcu 2017r. Powiatowy Lekarz Weterynarii na skutek nieprawidłowości i niezachowania dobrostanu zwierząt decyzją odebrał prowadzącemu schronisko tj. TOZ Oddział Koszalin nr. PLW, zezwalający na prowadzenie takiego obiektu. Stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii zostało poprzedzone szeregiem kontroli i stwierdzeniem wielu zaniedbań wynikających z działalności prowadzącego. Został Pan jako Prezydent również o tym fakcie poinformowany w dniu 22 czerwca 2017r. (Pismo. Znak PIW.U32618601.05.2017) i otrzymał wykaz nieprawidłowości. Konsekwencją tych zdarzeń, było powierzenie prowadzenia schroniska spółce miejskiej, która dwukrotnie wygrała przetarg. W 2017 roku Fundacja Marzenia Zwierzaków i Fundacja Koci Las udały się wraz z innymi osobami        do schroniska na skutek docierających niepokojących informacji o śmierci wielu zwierząt wynikających  z rażących zaniedbań celem sprawdzenia informacji i przeprowadzenia rozmów, w których uczestniczyła Pani Bogumiła Tiece. Wiemy Panie Prezydencie co widzieliśmy i słyszeliśmy od Radnej Miejskiej. Nasze działania były prowadzone w oparciu o wsparcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie i miały na celu, zmianę prowadzącego schronisko. Sytuacja zwierząt w Koszalinie jest trudna, brakuje pieniędzy na leczenie, sterylizację, co chwile są organizowane zbiórki na specjalistyczną karmę do schroniska. Starsze osoby (społeczni opiekunowie kotów) zmusza się do płacenia za sterylizacje aborcyjne, które nie są finansowane, podobnie jak pobyt na szpitaliku po operacji, który winien być opłacany obligatoryjnie. Zatem powierzenie tego stanowiska jako dodatkowej pracy dla Radnej Miejskiej, która już pracuje na pełnym etacie jest tym bardziej niezrozumiałe. Pieniądze te można przeznaczyć, na faktyczną pomoc potrzebującym zwierzętom, których z dnia na dzień przybywa na terenie miasta Koszalina. Nadmieniamy, że każdego roku systematycznie jest obniżana kwota przeznacza na kastracje, która winna być nadrzędnym celem miasta w ograniczaniu rosnącej populacji zwierząt. Czy dieta radnej i praca w spółce miejskiej na etacie są już niewystarczające? Poza tym, jak tak ważna funkcja będzie wykonywana – zdalnie? na zlecenie? Czy po godzinach pracy w koszalińskich wodociągach? Na pewno będzie to z niekorzyścią dla zwierząt, których dobro winno być tutaj priorytetem.  Ponadto Bogumiła Tiece jest członkiem Miejskiej Komisji Rewizyjnej, która kontroluje również schronisko, czy w związku z tym będzie kontrolować sama siebie? Należy zwrócić uwagę,  że schronisko jest jednostką miejską i należy się zastanowić, czy Radny może być kierownikiem takiego podmiotu, gdyż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi schronisko w ramach przetargu publicznego i składa sprawozdania z wykonywania zadania do Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Zatem Radna Miejska będzie kontrolować pracowników, którzy sprawują nadzór nad schroniskiem i mają kontrolować wykonywanie zadań kierownika schroniska. Prosimy także  o wskazanie, kto spełni wymogi określone w § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt i będzie pracował lub świadczył usługi w schronisku. Oczywiście spodziewamy się, że odpowie Pan, że nie może Pan ingerować w politykę kadrową spółki miejskiej, jednakże ta spółka wykonuje zadanie własne Gminy Miasto Koszalin, za które Pan osobiście odpowiada. Zwracamy uwagę również, że współpraca miasta w zakresie realizacji umowy zlecenie w zakresie interwencji do zwierząt dzikich, nie jest kontynuowana przez Urząd Miejski z TOZ-Oddział Koszalin, którego Prezesem jest ponownie Radna Miejska- Bogumiła Tiece. Powód nie kontynuowania umowy zlecenie jest Panu znany i wynika z braku posiadania odpowiednich pozwoleń i zaplecza technicznego przez TOZ-Oddział Koszalin. Nie zgadzamy się i absolutnie nie popieramy tej kandydatury, gdyż dobro zwierząt leży nam na sercu. Budzi również naszą obawę fakt, wcześniejszego zaangażowanie Radnej Pani Bogumiły Tiece w obronę Pana Jerzego Harłacza prowadzącego schronisko w Białogardzie, który znęcał się nad zwierzętami w schronisku i aktualnie prowadzone jest wobec niego postępowanie karne.


Fundacja Miau, Kocie Wąsy i Spółka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Miau, Kocie Wąsy i Spółka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...