TAK dla uratowania zielonej „puszczykowskiej grobli”, na której planowana jest wycinka min. 50 drzew

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan
Jan Grabkowski
Starosta Poznański

Pan
Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu,

apelujemy o zachowanie wyjątkowej „grobli”, czyli wjazdu od strony północnej do miasta Puszczykowo w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Inwestycja na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo w ramach projektu pt. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zaplanowana przez m. Puszczykowo i Powiat Poznański z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej nie poprawi bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców, a także nie przyczyni się do wykorzystania tzw. węzła przesiadkowego w Puszczykowie, tylko spowoduje nieodwracalnie utratę urokliwego krajobrazu miasta poprzez wycinkę kilkudziesięciu drzew. Docelowo wpłynie negatywnie na środowisko naturalne w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Apelujemy o rozmowę i dialog z mieszkańcami. Prosimy o wstrzymanie inwestycji i rozważenie alternatywnych rozwiązań.

grobla.jpg


Grupa inicjatywna puszczykowskich organizacji pozarządowych    Skontaktuj się z autorem petycji